KWALIFIKACJE RYNKOWE

PROCEDOWANE

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem organizacji

kwalifikacje procedowane – Budowanie wizerunku marki pracodawcy

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z zakresu zarządzania zrównoważonym rozwojem organizacji: 

 • jest przygotowany do samodzielnego diagnozowania, planowania i wdrażania oraz raportowania działań z obszaru zrównoważonego rozwoju organizacji 
 • identyfikuje trendy i dobre praktyki rynkowe z zakresu zrównoważonego rozwoju odnosząc je do konkretnej branży, 
 • wskazuje obszary działań organizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w zakresie środowiskowym, społecznym i ekonomicznym, 
 • opracowuje oraz wdraża strategię zrównoważonego rozwoju dla danej organizacji w odniesieniu do wskazanej branży, 
 • przygotowuje plan komunikacji działań z zakresu zrównoważonego rozwoju, 
 • definiuje wskaźniki efektywności dla opracowanej strategii zrównoważonego rozwoju i wykorzystuje je w raportowaniu. 

 

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • menadżerów, właścicieli i członków zarządów firm, którzy są lub będą zobowiązani do raportowania niefinansowego zgodnie z nową dyrektywą CSRD, 
 • pracowników odpowiedzialnych za obszar ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju lub społecznej odpowiedzialności biznesu,  
 • przedsiębiorców, którzy chcą budować i rozwijać biznes w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, menedżerów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętność związane ze integrowaniem gospodarczych, społecznych i środowiskowych aspektów prowadzonej działalności,  
 • osób chcących zdobyć zawód i/lub kompetencje przyszłości i związać swoją karierę zawodową z zarządzaniem środowiskowym, zrównoważonymi łańcuchami dostaw, analizą cyklu życia i gospodarką obiegu zamkniętego. 
 • kwalifikacja może być także przydatna studentom na kierunkach związanych z zarządzaniem, komunikacją (np. public relations) czy ochroną środowiska. 

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie:

Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach: Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju, ekspert ds. ryzyka ESG, Specjalista ds. Zarządzania Środowiskiem i Certyfikacji Środowiskowej, Specjalista ds. „zielonego” CSR, Specjalista/-ka ds. analizy śladu węglowego, Specjalista/-ka ds. zarządzania interesariuszami w dziale Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju, Pełnomocnik zarządu ds. ESG, Ekspert w Wydziale Rozwiązań Proekologicznych i Pasażerskich, Analityk - Konsultant ds. sustainability i ESG w zespole Consultingu Biznesowego i Strategicznego. 

90

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


3075

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe.

Instytucja certyfikująca zapewnia: 

stanowisko komputerowe dla kandydata ubiegającego się o nadanie kwalifikacji (jedno stanowisko dla jednego kandydata), wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu) do realizacji części teoretycznej walidacji; 

Dla części praktycznej walidacji: 

 • stolik, 
 • krzesło dla kandydata, przykłady studium przypadku umożliwiające weryfikację efektów uczenia się o charakterze praktycznym, 
 • materiały i narzędzia umożliwiające weryfikację efektów uczenia. 
 • wykształcenie m.in. średnie, 
 • znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji, 
 • umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną. 

 

Weryfikację efektów uczenia się w części praktycznej prowadzi komisja weryfikacyjna, składająca się z min. 2 osób. Każdy członek komisji weryfikacyjnej: 

posiada wykształcenie wyższe; 

oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 

posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych/egzaminowaniu z zakresu zrównoważonego rozwoju (lub o zbliżonym charakterze, w tym społeczna odpowiedzialność biznesu, ESG, gospodarka o obiegu zamkniętym, zarządzanie środowiskowe, zarzadzanie zasobami naturalnymi) lub  

posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania zrównoważonym rozwojem (lub o zbliżonym charakterze). 

Informacje o szkoleniu


Sala wyposażona w krzesła i stoliki. 

posiada wykształcenie wyższe; 

oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 

posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych/egzaminowaniu z zakresu zrównoważonego rozwoju (lub o zbliżonym charakterze, w tym społeczna odpowiedzialność biznesu, ESG, gospodarka o obiegu zamkniętym, zarządzanie środowiskowe, zarzadzanie zasobami naturalnymi) lub  

posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania zrównoważonym rozwojem (lub o zbliżonym charakterze). 

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

VCC-FUNDACJA_certyfikat_content-marketing

Certyfikat ważny bezterminowo.

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00