XVI lubelski międzyszkolny konkurs zawodowy „ROK PRZED DYPLOMEM”