Chcesz wzmocnić potencjał swoich uczniów wchodzących na rynek pracy?
Chcesz rozszerzyć ofertę dydaktyczną swojej placówki?
Chcesz podnieść jej prestiż?

Skorzystaj z kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK!


SZANSE I KORZYŚCI DLA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ

Rozszerzenie oferty dydaktycznej i wzrost konkurencyjności placówki na rynku edukacyjnym!

Możliwość wyposażenia uczniów w dodatkowe certyfikaty w ramach danego kierunku kształcenia!

Pomoc uczniom w rozwoju ich ścieżki zawodowej!

Jesteśmy instytucją certyfikującą uprawnioną do nadawania największej liczby kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK!

Certyfikat wydany w ramach ZSK to symbol jakości w Polsce i za granicą!

Zobacz jak wyglądają nasze egazminy!