KWALIFIKACJE RYNKOWE

WŁĄCZONE DO ZSK

Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D

druk 3d prk

Kod kwalifikacji w ZRK: 12644

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 17.12.2018 r., poz. 1220).

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z zakresu programowania i obsługiwania procesu druku 3D:

 • jest gotowy do samodzielnego działania w zakresie stosowania techniki druku 3D w celu wytwarzania obiektów fizycznych na podstawie dostarczonych modeli komputerowych;
 • charakteryzuje technologie oraz maszyny wykorzystywane w procesach druku 3D,
  na podstawie dostarczonego modelu komputerowego CAD 3D;
 • przygotowuje proces wydruku obiektu;
 • korzysta z dokumentacji technicznej 2D i 3D obiektu;
 • dobiera parametry procesu druku 3D;
 • przygotowuje drukarkę 3D do realizacji procesu zgodnie z wybraną technologią,
  określa potencjalny wpływ warunków środowiska, zdarzeń losowych oraz usterek drukarki obiektu;
 • uruchamia drukarkę, monitoruje przebieg procesu druku oraz podejmuje czynności zmierzające do finalizacji tego procesu;
 • wszystkie czynności wykonuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do osób:

 • zainteresowanych nabyciem bądź aktualizacją umiejętności w zakresie programowania i obsługi procesu druku 3D;
 • które chcą potwierdzić kwalifikacje w zakresie posługiwania się techniką druku 3D;
 • które na co dzień zajmują się szeroko rozumianym projektowaniem i chcą nabyć kompetencje posługiwania się techniką druku 3D, poszerzając tym samym zakres swoich kwalifikacji.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem obiektów fizycznych w technologiach druku 3D;
 • na stanowiskach związanych z użytkowaniem maszyn do druku 3D, przede wszystkim w działach produkcji i utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w takich gałęziach przemysłu jak m.in.: lotnictwo, kolej, motoryzacja, medycyna, przemysł jachtowy, produkcja opakowań produkcyjnych;
 • może pracować na rzecz produkcji małoseryjnej i zindywidualizowanej, np. w nowoczesnych pracowniach protetycznych czy w prototypowaniu.
120

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


21

Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)


180

Czas trwania egzaminu praktycznego (min.)


3200

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Osoba przystępująca do walidacji musi ukończyć gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową, a zatem posiadać kwalifikację pełną na poziomie 2 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

W celu weryfikacji spełnienia warunku należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.

Fundacja VCC posiada kompletnie wyposażone mobilne laboratoria umożliwiające realizację zarówno szkoleń, jak i egzaminów w dowolnej lokalizacji.

W skład jednego laboratorium wchodzą:

 • 2 drukarki Zortrax model M200 lub wyższy o następujących parametrach:

Parametry urządzenia
Obszar roboczy – 200 x 200 x 180 mm
Forma materiału – Szpula
Średnica materiału – 1,75 mm
Średnica dyszy – 0,4 mm
Struktury podporowe – Usuwalne mechanicznie – drukowane z materiału modelowego
Ekstruder – Pojedyńczy
Platforma robocza – Perforowana, podgrzewana
Łączność – Karta SD (w zestawie)
Dostępne materiały – ULTRAT, HIPS, GLASS, PETG, ESD, PCABS, ABS, ASA Pro, PLA Pro
Zewnętrzne materiały – Obsługiwane
Charakterystyka oprogramowania
Pakiet oprogramowania- Z-SUITE
Obsługiwane typy plików wejściowych- .stl, .obj, .dxf, .3mf
Obsługiwane systemy operacyjne – Mac OS do wersji Mojave / Windows 7 i nowsze
Parametry procesu druku
Technologia druku- LPD (ang. Layer Plastic Deposition) – technologia warstwowego nakładania stopionego materiału
Rozdzielczość warstwy- 90-390 mikronów
Minimalna grubość ścian- 400 mikronów
Poziomowanie platformy- Automatyczny pomiar wysokości punktów platformy
Parametry temperaturowe
Maksymalna temperatura druku (ekstrudera)- 290˚ C
Maksymalna temperatura platformy- 105˚C
Temperatura pomieszczenia dla pracującego urządzenia- 20-30˚C
Temperatura przechowywania- 0-35˚C
Parametry elektryczne
Natężenie prądu wejściowego – 110 V ~ 5,9 A 50/60 Hz, 240 V ~ 2,5 A 50/60 Hz
Parametry zasilacza – 24 V DC @8 A, 320 W
Maksymalny pobór mocy – 200 W

 • 10 komputerów (do komputera dołączona mysz w zestawie) z wyświetlaczem wyposażone w system operacyjny Windows 10, z co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej, dedykowaną kartą graficzną wyposażoną w minimum 4GB pamięci własnej oraz następującymi programami:

– Rhino 6 lub Fusion 360 lub 3DS MAX
– Z-Suite lub alternatywny zgodny z drukarką,

 • skonfigurowane środowiska pracy dla użytkowników na aktualnym oprogramowaniu wymaganym do realizacji szkoleń oraz egzaminów ZRK,
 • materiały zużywalne,
 • wsparcie telefoniczne.

Ilość sprzętu (komputerów, drukarek oraz materiałów zużywalnych), o którym mowa powyżej, przewidziana jest dla 10-osobowej grupy.

Koszt wynajmu dla jednej 10-osobowej grupy: 23 200 zł/brutto.
Wynajem na okres około 20 dni roboczych czyli 6h/dziennie (120h).

Nie ma możliwości skrócenia tego okresu. Natomiast na wniosek zainteresowanych osób istnieje możliwość wydłużenia okresu wynajmu. Podlega to indywidualnej wycenie.

Przeprowadzanie edukacji zdalnej dla kwalifikacji „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” możliwe jest jedynie poprzez zapewnienie:

 • systemu teleinformatycznego umożliwiającego dostęp do materiałów, narzędzi i oprogramowania umożliwiającego nabycie wszystkich efektów uczenia się opisanych w kwalifikacji;
 • zapewnienia samodzielności pracy oraz weryfikacji tożsamości uczestnika walidacji;
 • dostępu w czasie rzeczywistym do oprogramowania do druku 3D;
 • zdalnego dostępu wraz z podglądem do drukarki 3D

SYMULATOR DRUKU 3D

Aplikacja jest symulatorem procesu przygotowania i przeprowadzenia procesu druku 3D zgodna z kwalifikacją rynkową „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”. Umożliwia odzwierciedlenie rzeczywistego procesu 1:1 dzięki możliwościom wykonania min. następujących czynności:

 • Przygotowanie drukarki do pracy (parametryzacja ustawień, usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń itp.)
 • Wybór i załadowanie odpowiedniego materiału drukującego (filamentu) pod konkretny model z przypisanymi ustawieniami w slicer i przeznaczeniem modelu
 • Wybór jednego z modeli wydruku zamieszczonego w wirtualnej pamięci drukarki i monitorowanie procesu wydruku
 • Możliwość zasymulowania różnych usterek technicznych
 • Możliwość przyspieszania/zwalniania procesu drukowania
 • Wirtualne narzędzia (szpachelki, pilniki) do usuwania wydruku ze stołu i oczyszczania go
 • Możliwość symulowania kończenia pracy z drukarką – wyładowanie filamentu, zdjęcie szpuli z uchwytu drukarki itp.

Licencjonowanie:

 • Oprogramowanie zostanie zainstalowane przez Licencjodawcę na goglach VR (preferowane Oculus) dostarczonych przez Licencjobiorcę
 • Przeszkolenie max. 10 os z wykorzystania narzędzia
 • Uaktualnienie aplikacji o nowe narzędzia i funkcjonalności na podstawie odrębnej wyceny z wyłączeniem aktualizacji usuwających błędy krytyczne

Warianty licencji:

 • Dożywotnia (nie wygasa) – Koszt licencji: 100 000 PLN
 • Roczna – Koszt licencji: 80 000 PLN
 • Miesięczna – Koszt licencji: 7 500 PLN

Test przeprowadza się w pomieszczeniu wyposażonym w stoliki i krzesła oraz stanowiska komputerowe. Weryfikację z użyciem metod walidacji innych niż test i analiza dowodów przeprowadza się w pomieszczeniu klimatyzowanym, wyposażonym w dostęp do drukarki 3D. Drukarka musi spełniać następujące warunki:

 1. została wyprodukowana w ramach produkcji seryjnej;
 2. posiada znak CE;
 3. producent drukarki działa na rynku (prowadzi sprzedaż drukarek 3D) i zapewnia wsparcie techniczne maszyny;
 4. jest wykorzystywana w przedsiębiorstwach;
 5. jest kompatybilna z oprogramowaniem do przygotowania procesu druku 3D, wykorzystywanym na potrzeby egzaminu.
 1. Posiada wykształcenie minimum średnie;
 2. Posiada znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;
 3. Posiada umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.
 1. Posiada kwalifikację pełną na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
 2. Posiada minimum trzyletnie doświadczenie w pracy z drukiem 3D;
 3. Stosuje kryteria weryfikacji przypisane do efektów uczenia się dla opisywanej kwalifikacji oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej dowodów na posiadanie efektów uczenia się właściwych dla opisywanej kwalifikacji;
 4. Stosuje zasady prowadzenia weryfikacji, a także różne metody weryfikacji efektów uczenia się, zgodnie z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Walidacja dla kwalifikacji „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

1. Metody stosowane w walidacji

Egzamin składa się z dwóch etapów:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny trwa 30 minut, obejmuje 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie wyłącznie następujących metod walidacji: symulacja i rozmowa z komisją. Analiza dowodów możliwa jest tylko w przypadku umiejętności „Przygotowuje model CAD 3D na potrzeby wytworzenia obiektu.

Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych potwierdzeń egzaminu wraz z wynikami potwierdzonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 30 dni od daty egzaminu.

CENA NETTO: 2601,63 PLN

CENA BRUTTO: 3200,00 PLN

Informacje o szkoleniu


1. Rodzaje technologii druku 3D.
2. Budowa i zasada działania drukarek w wybranych technologiach.
3. Sposoby pozyskania modeli do druku.
4. Wybór optymalnej metody wydruku.
5. Przygotowanie modelu 3D do wydruku.
6. Dobór parametrów wydruku.
7. Przygotowanie drukarki do pracy.
8. Monitorowanie procesu wydruku.
9. Finalizacja procesu druku 3D.

Fundacja VCC posiada kompletnie wyposażone mobilne laboratoria umożliwiające realizację zarówno szkoleń, jak i egzaminów w dowolnej lokalizacji.

W skład jednego laboratorium wchodzą:

 • 2 drukarki Zortrax model M200 lub wyższy o następujących parametrach:

Parametry urządzenia
Obszar roboczy – 200 x 200 x 180 mm
Forma materiału – Szpula
Średnica materiału – 1,75 mm
Średnica dyszy – 0,4 mm
Struktury podporowe – Usuwalne mechanicznie – drukowane z materiału modelowego
Ekstruder – Pojedńczy
Platforma robocza – Perforowana, podgrzewana
Łączność – Karta SD (w zestawie)
Dostępne materiały – ULTRAT, HIPS, GLASS, PETG, ESD, PCABS, ABS, ASA Pro, PLA Pro
Zewnętrzne materiały – Obsługiwane
Charakterystyka oprogramowania
Pakiet oprogramowania- Z-SUITE
Obsługiwane typy plików wejściowych- .stl, .obj, .dxf, .3mf
Obsługiwane systemy operacyjne – Mac OS do wersji Mojave / Windows 7 i nowsze
Parametry procesu druku
Technologia druku- LPD (ang. Layer Plastic Deposition) – technologia warstwowego nakładania stopionego materiału
Rozdzielczość warstwy- 90-390 mikronów
Minimalna grubość ścian- 400 mikronów
Poziomowanie platformy- Automatyczny pomiar wysokości punktów platformy
Parametry temperaturowe
Maksymalna temperatura druku (ekstrudera)- 290˚C
Maksymalna temperatura platformy- 105˚C
Temperatura pomieszczenia dla pracującego urządzenia- 20-30˚C
Temperatura przechowywania- 0-35˚C
Parametry elektryczne
Natężenie prądu wejściowego – 110 V ~ 5,9 A 50/60 Hz, 240 V ~ 2,5 A 50/60 Hz
Parametry zasilacza – 24 V DC @8 A, 320 W
Maksymalny pobór mocy – 200 W

 • 10 komputerów (do komputera dołączona mysz w zestawie) z wyświetlaczem wyposażone w system operacyjny Windows 10, z co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej, dedykowaną kartą graficzną wyposażoną w minimum 4GB pamięci własnej oraz następującymi programami:

– Rhino 6 lub Fusion 360 lub 3DS MAX
– Z-Suite lub alternatywny zgodny z drukarką,

 • skonfigurowane środowiska pracy dla użytkowników na aktualnym oprogramowaniu wymaganym do realizacji szkoleń oraz egzaminów ZRK,
 • materiały zużywalne,
 • wsparcie telefoniczne.

Ilość sprzętu (komputerów, drukarek oraz materiałów zużywalnych), o którym mowa powyżej, przewidziana jest dla 10-osobowej grupy.

Koszt wynajmu dla jednej 10-osobowej grupy: 23 200 zł/brutto.
Wynajem na okres około 20 dni roboczych czyli 6h/dziennie (120h).

Nie ma możliwości skrócenia tego okresu. Natomiast na wniosek zainteresowanych osób istnieje możliwość wydłużenia okresu wynajmu. Podlega to indywidualnej wycenie.

Przeprowadzanie edukacji zdalnej dla kwalifikacji „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” możliwe jest jedynie poprzez zapewnienie:

 • systemu teleinformatycznego umożliwiającego dostęp do materiałów, narzędzi i oprogramowania umożliwiającego nabycie wszystkich efektów uczenia się opisanych w kwalifikacji;
 • zapewnienia samodzielności pracy oraz weryfikacji tożsamości uczestnika walidacji;
 • dostępu w czasie rzeczywistym do oprogramowania do druku 3D;
 • zdalnego dostępu wraz z podglądem do drukarki 3D
 •  

SYMULATOR DRUKU 3D

Aplikacja jest symulatorem procesu przygotowania i przeprowadzenia procesu druku 3D zgodna z kwalifikacją rynkową „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”. Umożliwia odzwierciedlenie rzeczywistego procesu 1:1 dzięki możliwościom wykonania min. następujących czynności:

 • Przygotowanie drukarki do pracy (parametryzacja ustawień, usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń itp.)
 • Wybór i załadowanie odpowiedniego materiału drukującego (filamentu) pod konkretny model z przypisanymi ustawieniami w slicer i przeznaczeniem modelu
 • Wybór jednego z modeli wydruku zamieszczonego w wirtualnej pamięci drukarki i monitorowanie procesu wydruku
 • Możliwość zasymulowania różnych usterek technicznych
 • Możliwość przyspieszania/zwalniania procesu drukowania
 • Wirtualne narzędzia (szpachelki, pilniki) do usuwania wydruku ze stołu i oczyszczania go
 • Możliwość symulowania kończenia pracy z drukarką – wyładowanie filamentu, zdjęcie szpuli z uchwytu drukarki itp.
 • Licencjonowanie:

  • Oprogramowanie zostanie zainstalowane przez Licencjodawcę na goglach VR (preferowane Oculus) dostarczonych przez Licencjobiorcę
  • Przeszkolenie max. 10 os z wykorzystania narzędzia
  • Uaktualnienie aplikacji o nowe narzędzia i funkcjonalności na podstawie odrębnej wyceny z wyłączeniem aktualizacji usuwających błędy krytyczne

  Warianty licencji:

  • Dożywotnia (nie wygasa) – Koszt licencji: 100 000 PLN
  • Roczna – Koszt licencji: 80 000 PLN
  • Miesięczna – Koszt licencji: 7 500 PLN

Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

 1. rzutnik,
 2. tablica suchościeralna,
 3. komputery z dostępem do Internetu oraz oprogramowaniem (dla każdego uczestnika i nauczyciela / egzaminatorów,
 4. drukarka Zortrax M200 (1-2 szt. na grupę).
 1. Posiada kwalifikację pełną na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
 2. Posiada minimum trzyletnie doświadczenie w pracy z drukiem 3D;
 3. Stosuje kryteria weryfikacji przypisane do efektów uczenia się dla opisywanej kwalifikacji oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej dowodów na posiadanie efektów uczenia się właściwych dla opisywanej kwalifikacji;
 4. Stosuje zasady prowadzenia weryfikacji, a także różne metody weryfikacji efektów uczenia się, zgodnie z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
podręcznik

Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D

Autor: Maciej Cader, Karol Burzyński, Elżbieta Burzyńska

Wydawca: Fundacja VCC

100 zł/brutto

 

165 stron

 

W niniejszym podręczniku opisano najważniejsze technologie druku 3D, wskazując zalety i wady poszczególnych rozwiązań. Omówiono także budowę i zasadę działania drukarek w wybranych technologiach. Przedstawiono przebieg procesu drukowania od uruchomienia drukarki 3D, przygotowania jej do pracy, doboru parametrów, monitorowania procesu, aż po finalizację wydruku. Z podręcznika dowiesz się także, jak dobrać najlepszą technologię wydruku, przeczytasz, skąd pozyskać modele 3D oraz na czym polega optymalizacja pod potrzeby druku 3D. Poznasz sposoby dalszej obróbki gotowych wydruków.

Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów

Zobacz przykładowe strony

Wszystkie podręczniki

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

~ai-88fedc26-7e2c-4da7-9712-60f22158c484_

Certyfikat ważny 5 lat. Po tym czasie konieczna jest ponowna weryfikacja efektów uczenia się. W celu odnowienia certyfikatu kandydat poddawany jest weryfikacji, w której dopuszczalne są metody: analiza dowodów, test wiedzy, symulacja, rozmowa.

Zobacz kwalifikację w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00