KWALIFIKACJE RYNKOWE

PROCEDOWANE

Budowanie wizerunku osobistego


wizerunek new

Budowanie wizerunku zewnętrznego i wewnętrznego pracodawcy

wizerunek zewnętrzny wewnętrzny

Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Posługiwanie się technikami emisji głosu