Chcesz zdobyć lub zaktualizować swoje kwalifikacje?
A może zastanawiasz się nad rozpoczęciem pracy w nowym zawodzie?
Posiadasz kompetencje poszukiwane na rynku pracy, ale nie możesz ich oficjalnie potwierdzić przed potencjalnym pracodawcą?

Skorzystaj z kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK!


Korzyści dla Ciebie:

Możesz zdobyć wiarygodny certyfikat, objęty zewnętrznym systemem zapewniania jakości nadzorowanym przez ministrów.

Certyfikat - dzięki oznaczeniu PRK i ERK - jest rozpoznawalny zarówno w kraju jak i za granicą!

Możesz przedstawić swoje kwalifikacje w sposób zrozumiały i łatwy do weryfikacji również dla potencjalnych pracodawców z zagranicy.

Już w trakcie nauki w szkole czy na uczelni możesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje, na które jest popyt na rynku pracy!

Fundacja VCC jest instytucją certyfikującą uprawnioną do nadawania największej liczby kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK! 

Certyfikat wydany w ramach ZSK to symbol jakości w Polsce i za granicą!

Zobacz jak wyglądają nasze egazminy!