Szukasz sprawdzonych pracowników?
Wspierasz innych w rozwoju zawodowym?

Skorzystaj z kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK!


KORZYŚCI DLA CIEBIE

Sprawna i bardziej skuteczna rekrutacja - wiarygodne certyfikaty wydane w ramach ZSK pomogą Ci obiektywnie ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne kandydatów do pracy w Twojej firmie.

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa w postępowaniach przetargowych w kraju i zagranicą dzięki ujednoliceniu systemu kwalifikacji z podobnymi systemami w innych krajach europejskich.

ZSK to narzędzie, które pomoże Ci skutecznie wspierać osoby chcące się przekwalifikować i podnieś swoje kompetencje.

Jesteśmy instytucją certyfikującą uprawnioną do nadawania największej liczby kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK! 

Certyfikat wydany w ramach ZSK to symbol jakości w Polsce i za granicą!

Zobacz jak wyglądają nasze egazminy!