Nowe kwalifikacje rynkowe, z których można zdawać egzamin