KWALIFIKACJE RYNKOWE

WŁĄCZONE DO ZSK

Montowanie stolarki budowlanej

Projekt bez tytułu (33)

Kod kwalifikacji w ZRK: 12464

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dn. 19 lipca 2017 r. poz. 704).

 

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z zakresu montowania stolarki budowlanej: 

 • posługuje się w sposób poprawny podstawowymi pojęciami z zakresu montażu stolarki budowlanej;
 • zna i rozumie podstawowe zagadnienia związane z właściwościami i parametrami stolarki budowlanej;
 • posiada wiedzę na temat okien i drzwi balkonowych, zna zasady montażu i potrafi go zrealizować;
 • posiada wiedzę na temat okien dachowych, zna zasady montażu i potrafi go zrealizować;
 • posiada wiedzę na temat drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, zna zasady montażu i potrafi go zrealizować;
 • posiada wiedzę na temat bram i krat, zna zasady montażu i potrafi go zrealizować;
 • posiada wiedzę na temat osłon przeciwsłonecznych;
 • zna zasady montażu i potrafi go zrealizować;
 • zna zasady BHP i potrafi je stosować w odniesieniu do montażu stolarki budowlanej.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • przedstawicieli branży budowlanej, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w wyspecjalizowanym zakresie stolarki budowlanej;
 • osób z kierunkowym wykształceniem w zakresie budownictwa (absolwenci budowlanych szkół zawodowych, technicznych, uczelni wyższych);
 • osób, które zajmują się montażem stolarki budowlanej i chcą potwierdzić swoje kwalifikacje w tym zakresie; 
 • osób, które chcą się przekwalifikować i rozpocząć pracę w branży stolarki budowlanej. 

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie:

 • w ekipach montażowych w przedsiębiorstwie produkującym stolarkę budowlaną;
 • w przedsiębiorstwie wykonującym roboty budowlano-montażowe,
 • w zakładzie rzemieślniczym prowadzącym działalność remontowo-budowlaną;
 • może prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie. Osoba z potwierdzoną kwalifikacją po przeszkoleniu u producentów stolarki budowlanej może uzyskać branżowe potwierdzenie kwalifikacji do montażu w określonej grupie produktowej.

Monter z odpowiednim doświadczeniem zawodowym może pełnić funkcję brygadzisty, szefa grupy montażystów, a następnie mistrza. 

60

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


113

Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)


5

Czas trwania egzaminu praktycznego (godz.)


4200

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Fundacja VCC posiada kompletnie wyposażone mobilne laboratoria umożliwiające realizację zarówno szkoleń, jak i egzaminów w dowolnej lokalizacji.

W skład jednego laboratorium wchodzą:

 1. okno pionowe wraz z parapetem wewnętrznym i zewnętrznym (otwór montażowy 89×106),
 2. okno dachowe z kołnierzem (otwór montażowy 80×100),
 3. drzwi zewnętrzne z ościeżnicą i progiem (otwór montażowy 103×209),
 4. drzwi wewnętrzne z ościeżnicą (otwór montażowy 88×208),
 5. drzwi techniczne z ościeżnicą i progiem (otwór montażowy 101×205),
 6. brama segmentowa o standardowych wymiarach (otwór montażowy 150×170),
 7. stojak stalowy do montażu bramy,
 8. stojak drewniany do montażu drzwi oraz okien,
 9. zestaw podstawowy narzędzi dla 10 uczestników szkolenia/egzaminu:
  skrzynia na kołach minimum 50 l – 1 szt.
  kliny z tworzywa sztucznego oraz kliny drewniane – 2 paczki
  wkrętarki – 2 szt. + przedłużacz
  zakrętarka akumulatorowa – 1 szt.
  wkręty, kołki – 100 szt. (do drewna 100mm)
  młotek gumowy – 2 szt.
  młotek ślusarski 200g – 1 szt.
  rozpórka do drzwi – 6 szt.
  zestaw kluczy płaskich – 1 kpl.
  akryl + wyciskacz do akrylu – 1 szt.
  niskoprężna pianka montażowa (750 ml z dozownikiem) – 12 puszek
  nóż do wełny/styropianu – 1 szt.
  okulary i rękawice ochronne, kaski – 10 szt. każdego
  poziomica – 80cm + 2m – 2 szt.+1 szt.
  przymiar kątowy – 1 szt.
  przymiar liniowy – stolarska – 4 szt.
  miara zwijana minimum 3m – 4 szt.
  obcęgi tynkarskie – 2 szt.
  szczypce płaskie – 2 szt.
  ściski stolarskie 40 cm i 70 cm – 2 szt. + 1 szt.
  taśma malarska maskująca (minimum 29 mm szerokości, 25 m długości) – 6 rolek
  kotwy do okien – 30 szt.
  zestaw bitów (minimum 10 częściowy, gwiazdkowe i płaskie) – 1 komplet
  zestaw wierteł do drewna / metalu / betonu (2mm – 8mm) – 1  szt. każdej
  czyścik do piany (150 ml) – 5 puszek
  Klucze imbusowe hex 1,5-14 – 1 komplet
  wiadro 10l – 1 szt.
  ołówek stolarski – 10 szt.
  pędzel płaski 35mm / 50 mm – 5 szt.
  taśma paroizolacyjna – 1 szt.
  Mata podłogowa zabezpieczająca minimum 1,5 cm grubości – 20m2
  Zestaw do uprzątnięcia stanowiska (Szczotka, zmiotka, szufelka) – 1 kpl.

Dodatkowo w skład każdego laboratorium wchodzi tablet z filmem instruktażowym prezentujący budowę, sposób użytkowania laboratorium oraz poprawnego montażu poszczególnych elementów stolarki budowlanej.

Koszt wynajmu dla jednej 10-osobowej grupy: 20 000 zł/brutto.
Wynajem na okres 10 dni roboczych czyli 60h (6h/dziennie).

Koszt wynajmu dla dwóch 10-osobowych grup: 28 000 zł/brutto.
Wynajem na okres 20 dni roboczych czyli 120h (6h/dziennie).

Nie ma możliwości skrócenia okresu wynajmu. Natomiast na wniosek zainteresowanych osób istnieje możliwość wydłużenia okresu wynajmu. Podlega to indywidualnej wycenie.

Pracownia wraz ze sprzętem i materiałami umożliwiającymi przeprowadzenie egzaminu:
1. Część teoretyczna:
– stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową.
2. Część praktyczna:

 • pomieszczenie wyposażone w stanowiska umożliwiające montaż i demontaż okien, drzwi balkonowych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, bram i krat.
 • stanowisko składa z fragmentów ścian w otworem okiennym i drzwiowym, wykonanych w technologii ściany murowanej oraz szkieletowej.
 • stanowisko do montażu okien dachowych składa się z fragmentu więźby dachowej.
 • stanowisko do montażu bram garażowych składa się z fragmentu ściany, wykonanego w technologii ściany murowanej o odpowiedniej wysokości, szerokości oraz grubości, dającego możliwość montażu dowolnych elementów bramy.
 • pomieszczenie wyposażone w blaty robocze, podstawowy sprzęt mierniczy oraz zestawy narzędzi i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia montażu dowolnego rodzaju stolarki budowlanej.
 • ubrania robocze dla uczestników egzaminy.
 1. Posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 2. Posiada znajomość obsługi informatycznego oprogramowania egzaminacyjnego, wykorzystywanego podczas egzaminu i uzyskała akredytację na Operatora Systemu Egzaminacyjnego VCC.
 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe,
 3. Nie była ukarana karą dyscyplinarną pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela na stałe lub na czas określony,
 4. Korzysta z pełni praw publicznych,
 5. Posiada znajomość obsługi informatycznego oprogramowania egzaminacyjnego wykorzystywanego podczas egzaminu – o ile taki został wdrożony przez podmiot przeprowadzający walidację i certyfikację,
 6. Posiada minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach: inżyniera budowy nadzorującego montaż stolarki budowlanej, majstra budowy lub szefa grupy montażystów w zakresie montażu stolarki budowlanej,
 7. oraz spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
 • posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub przeprowadzaniu egzaminów,

lub

 • posiada dyplom ukończenia studiów wyższych zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera albo magistra inżyniera na kierunku: budownictwo, inżynieria środowiska lub architektura

lub

 • posiada co najmniej wykształcenie zawodowe w zawodach: cieśla, dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie lub techniczne w zawodzie technik budownictwa

lub

 • posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

lub

 • posiada certyfikaty producentów stolarki budowlanej.

Walidacja dla kwalifikacji „Montowanie stolarki budowlanej” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

1. Metody stosowane w walidacji

Egzamin składa się z dwóch etapów:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny trwa 113 minut, obejmuje 113 pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega on na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej egzaminu wykorzystywana jest symulacja oraz rozmowa z komisją.

Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach. Nie przystąpienie do części praktycznej egzaminu, w czasie dłuższym niż 3 miesiące od zdania części teoretycznej, wymaga jej powtórzenia.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie potwierdzeń egzaminu wraz z wynikami potwierdzonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 30 dni od daty egzaminu.

CENA NETTO: 3414,64 PLN

CENA BRUTTO: 4200,00 PLN

Informacje o szkoleniu


1. Podstawowe informacje na temat stolarki budowlanej
2. Okna fasadowe i drzwi balkonowe
3. Montaż okien fasadowych i  drzwi balkonowych
4. Okna dachowe
5. Montaż okien dachowych
6. Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
7. Montaż drzwi
8. Bramy i kraty
9. Montaż bram i krat
10. Osłony przeciwsłoneczne
11. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
12. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Fundacja VCC posiada kompletnie wyposażone mobilne laboratoria umożliwiające realizację zarówno szkoleń, jak i egzaminów w dowolnej lokalizacji.

W skład jednego laboratorium wchodzą:

 1. okno pionowe wraz z parapetem wewnętrznym i zewnętrznym (otwór montażowy 89×106),
 2. okno dachowe z kołnierzem (otwór montażowy 80×100),
 3. drzwi zewnętrzne z ościeżnicą i progiem (otwór montażowy 103×209),
 4. drzwi wewnętrzne z ościeżnicą (otwór montażowy 88×208),
 5. drzwi techniczne z ościeżnicą i progiem (otwór montażowy 101×205),
 6. brama segmentowa o standardowych wymiarach (otwór montażowy 150×170),
 7. stojak stalowy do montażu bramy,
 8. stojak drewniany do montażu drzwi oraz okien,
 9. zestaw podstawowy narzędzi dla 10 uczestników szkolenia/egzaminu:
  skrzynia na kołach minimum 50 l – 1 szt.
  kliny z tworzywa sztucznego oraz kliny drewniane – 2 paczki
  wkrętarki – 2 szt. + przedłużacz
  zakrętarka akumulatorowa – 1 szt.
  wkręty, kołki – 100 szt. (do drewna 100mm)
  młotek gumowy – 2 szt.
  młotek ślusarski 200g – 1 szt.
  rozpórka do drzwi – 6 szt.
  zestaw kluczy płaskich – 1 kpl.
  akryl + wyciskacz do akrylu – 1 szt.
  niskoprężna pianka montażowa (750 ml z dozownikiem) – 12 puszek
  nóż do wełny/styropianu – 1 szt.
  okulary i rękawice ochronne, kaski – 10 szt. każdego
  poziomica – 80cm + 2m – 2 szt.+1 szt.
  przymiar kątowy – 1 szt.
  przymiar liniowy – stolarska – 4 szt.
  miara zwijana minimum 3m – 4 szt.
  obcęgi tynkarskie – 2 szt.
  szczypce płaskie – 2 szt.
  ściski stolarskie 40 cm i 70 cm – 2 szt. + 1 szt.
  taśma malarska maskująca (minimum 29 mm szerokości, 25 m długości) – 6 rolek
  kotwy do okien – 30 szt.
  zestaw bitów (minimum 10 częściowy, gwiazdkowe i płaskie) – 1 komplet
  zestaw wierteł do drewna / metalu / betonu (2mm – 8mm) – 1  szt. każdej
  czyścik do piany (150 ml) – 5 puszek
  Klucze imbusowe hex 1,5-14 – 1 komplet
  wiadro 10l – 1 szt.
  ołówek stolarski – 10 szt.
  pędzel płaski 35mm / 50 mm – 5 szt.
  taśma paroizolacyjna – 1 szt.
  Mata podłogowa zabezpieczająca minimum 1,5 cm grubości – 20m2
  Zestaw do uprzątnięcia stanowiska (Szczotka, zmiotka, szufelka) – 1 kpl.

Dodatkowo w skład każdego laboratorium wchodzi tablet z filmem instruktażowym prezentujący budowę, sposób użytkowania laboratorium oraz poprawnego montażu poszczególnych elementów stolarki budowlanej.

Koszt wynajmu dla jednej 10-osobowej grupy: 20 000 zł/brutto.
Wynajem na okres 10 dni roboczych czyli 60h (6h/dziennie).

Koszt wynajmu dla dwóch 10-osobowych grup: 28 000 zł/brutto.
Wynajem na okres 20 dni roboczych czyli 120h (6h/dziennie).

Nie ma możliwości skrócenia okresu wynajmu. Natomiast na wniosek zainteresowanych osób istnieje możliwość wydłużenia okresu wynajmu. Podlega to indywidualnej wycenie.

Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

 1. biurko prowadzącego,
 2. ławki słuchaczy kursu,
 3. rzutnik multimedialny i ekran,
 4. komputer umożliwiający prezentację materiałów dydaktycznych,
 5. materiały dydaktyczne: filmy instruktażowe, dokumentacja techniczna omawianych produktów.
 6. pomieszczenie wyposażone w blaty robocze, podstawowy sprzęt mierniczy oraz zestawy narzędzi i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia montażu dowolnego rodzaju stolarki budowlanej.
 7. narzędzia i sprzęt ręczny i mechaniczny.
 8. ubrania robocze dla uczestników egzaminy.
 9. dokumentacja techniczna omawianych produktów.
 10. typowe przykłady stolarki budowlanej.
 11. stanowiska umożliwiające ćwiczenie montażu i demontażu okien, okien dachowych, drzwi balkonowych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, stanowisko do montażu krat i bram garażowych.
 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe,
 3. Nie była ukarana karą dyscyplinarną pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela na stałe lub na czas określony,
 4. Korzysta z pełni praw publicznych,
 5. Posiada znajomość obsługi informatycznego oprogramowania egzaminacyjnego wykorzystywanego podczas egzaminu – o ile taki został wdrożony przez podmiot przeprowadzający walidację i certyfikację,
 6. Posiada minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach: inżyniera budowy nadzorującego montaż stolarki budowlanej, majstra budowy lub szefa grupy montażystów w zakresie montażu stolarki budowlanej,
 7. oraz spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
 • posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub przeprowadzaniu egzaminów,

lub

 • posiada dyplom ukończenia studiów wyższych zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera albo magistra inżyniera na kierunku: budownictwo, inżynieria środowiska lub architektura

lub

 • posiada co najmniej wykształcenie zawodowe w zawodach: cieśla, dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie lub techniczne w zawodzie technik budownictwa

lub

 • posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

lub

 • posiada certyfikaty producentów stolarki budowlanej.
podręcznik

Monter Stolarki Budowlanej

Autor: Zbigniew Suchorab, Andrzej Raczkowski

Wydawca: Fundacja VCC

100 zł/brutto

 

70 stron

 

W niniejszym podręczniku opisano najważniejsze rodzaje stolarki budowlanej, do których zalicza się okna pionowe i połaciowe, drzwi oraz bramy. Wymieniono najważniejsze typy oraz elementy wyposażenia. Przedstawiono także poszczególne etapy montażu okien i drzwi balkonowych, okien połaciowych, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz bram segmentowych. Szczególnie dużo miejsca poświęcono tak zwanemu ciepłemu montażowi, który jest istotny w budownictwie energooszczędnym.
Podręcznik ten przygotowuje czytelników do egzaminu potwierdzającego kwalifikację rynkową „Montowanie stolarki budowlanej” włączoną do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów

Zobacz przykładowe strony

Wszystkie podręczniki

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

kwalifikacje włączone – Montowanie stolarki budowlanej

Certyfikat zachowuje ważność przez 10 lat od dnia jego wydania. Na trzy miesiące przed upływem terminu ważności certyfikatu, w celu przedłużenia okresu jego ważności o kolejne 10 lat, wymagane jest udokumentowane potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, co najmniej trzy lata w zakresie co najmniej jednego z wyodrębnionych zestawów efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, w okresie dziesięciu lat od dnia wydania certyfikatu. W przypadku utraty ważności certyfikatu możliwe jest jego odnowienie pod warunkiem ponownego przystąpienia do walidacji.

Zobacz kwalifikację w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00