KWALIFIKACJE RYNKOWE

PROCEDOWANE

Zarządzanie procesem pozyskiwania i obsługi inwestora w administracji publicznej

inwestor

Kod kwalifikacji w ZRK: 14070

Podstawa prawna:

Na podstawie Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2023-10-27 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesem pozyskiwania i obsługi inwestora w administracji publicznej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 2023-11-14 r., poz. 1220)

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z zakresu zarządzania procesem pozyskiwania i obsługi inwestora w administracji publicznej:

 • jest przygotowany do planowania, obsługiwania oraz monitorowania działań związanych z procesem pozyskiwania i obsługi inwestorów w jednostkach administracji publicznej.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • rzeczników prasowych;
 • specjalistów i managerów ds. promocji, wizerunku i marketingu;
 • specjalistów i managerów ds. sprzedaży; 
 • product managerów;
 • przedstawicieli handlowych;
 • dziennikarzy, redaktorów;
 • trenerów, coachów, wykładowców, nauczycieli;
 • polityków i osób pełniących funkcje publiczne;
 • prawników, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych;
 • blogerów, vlogerów.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach samorządu terytorialnego (województwo, powiat, gmina) w komórkach organizacyjnych zajmujących się obsługą inwestorów, rozwojem lokalnym, strategią rozwoju gminy;
 • parkach naukowo-technologicznych, przemysłowych i technologicznych w komórkach odpowiadających za pozyskiwanie inwestorów;
 • agencjach rozwoju lokalnego;
 • Centrach Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE);
 • jednostkach zarządzających procesem udzielania decyzji o wsparciu inwestycji, w tym w byłych podmiotach zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi.
60

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


1900

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Kwalifikacja pełna z poziomem 4 PRK.

Do realizacji części teoretycznej egzaminu, w przypadku, gdy test teoretyczny przeprowadzany jest w elektronicznym systemie:

 • stanowisko komputerowe dla kandydata ubiegającego się o nadanie kwalifikacji (jedno stanowisko dla jednego kandydata), wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu.

Do realizacji części teoretycznej egzaminu, w przypadku, gdy test teoretyczny jest przeprowadzany poza systemem elektronicznym:

 • arkusz testu oraz miejsce pozwalające na jego samodzielne wypełnienie.

Narzędzia i sprzęt do realizacji części praktycznej egzaminu:

 • stolik, krzesła;
 • zestaw case’ów dotyczących negocjacji (opisy problematycznych sytuacji z udziałem inwestorów reprezentujących różne kultury negocjacyjne);
 • zestaw case’ów dotyczących definiowania mocnych i słabych stron danej lokalizacji – profile przykładowych gmin zobrazowane informacjami dotyczącymi sytuacji społeczno-gospodarczej;
 • bazę layoutów oraz grafik (infografiki, zdjęcia) możliwych do zastosowania przy sporządzaniu ofert inwestycyjnych;
 • dostęp do bazy danych umożliwiającej przeglądanie i wyciąganie informacji na temat sytuacji w wybranych branżach;
 • rzutnik multimedialny;
 • system CMS umożliwiający wprowadzenie treści na stronę;
 • program do tworzenia prezentacji mutlimedialnych.
 1. Wykształcenie minimum średnie;
 2. Znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;
 3. Umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.
 • Posiada kwalifikację pełną z poziomem 7 PRK;
 • Posiada udokumentowane min. 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z obsługą inwestorów lub min. 3 lata na stanowisku kierowniczym związanym z obsługą inwestorów.

Informacje o szkoleniu


Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

 • stolik, krzesła;
 • zestaw case’ów dotyczących negocjacji (opisy problematycznych sytuacji z udziałem inwestorów reprezentujących różne kultury negocjacyjne);
 • zestaw case’ów dotyczących definiowania mocnych i słabych stron danej lokalizacji – profile przykładowych gmin zobrazowane informacjami dotyczącymi sytuacji społeczno-gospodarczej;
 • bazę layoutów oraz grafik (infografiki, zdjęcia) możliwych do zastosowania przy sporządzaniu ofert inwestycyjnych;
 • dostęp do bazy danych umożliwiającej przeglądanie i wyciąganie informacji na temat sytuacji w wybranych branżach;
 • rzutnik multimedialny;
 • system CMS umożliwiający wprowadzenie treści na stronę;
 • program do tworzenia prezentacji mutlimedialnych.
 • Posiada kwalifikację pełną z poziomem 7 PRK;
 • Posiada udokumentowane min. 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z obsługą inwestorów lub min. 3 lata na stanowisku kierowniczym związanym z obsługą inwestorów.

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

VCC-FUNDACJA_certyfikat_wykorzystywanie-management-of-the-invest

Certyfikat ważny bezterminowo.

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00