KWALIFIKACJE RYNKOWE

WŁĄCZONE DO ZSK

Tworzenie witryn internetowych

Projekt bez tytułu (10)

Kod kwalifikacji w ZRK: 12642

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Tworzenie witryn internetowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 11.12.2018 r. poz. 1211).

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z zakresu tworzenia witryn internetowych:

 • jest przygotowany do  samodzielnego zaprojektowania i zaprogramowania witryny internetowej w  warstwie elementów obsługiwanych przez przeglądarki internetowe (front-end), wykorzystując technologię HTML, CSS i Javascript;
 • pracuje na gotowych plikach graficznych i multimedialnych, niemniej jest gotowy do wprowadzania modyfikacji materiałów graficznych w  podstawowym zakresie;
 • w podstawowym zakresie – prowadzi prace w zakresie technologii serwerowych, bazy danych, panelu administracyjnego oraz Systemu Zarządzania Treścią (CMS);
 • uruchamia witrynę na serwerze i przeprowadza testy funkcjonalne, a w razie potrzeby – usuwa błędy;
 • jest przygotowany do szkolenia klientów z obsługi witryny;
 • po uruchomieniu wersji produkcyjnej witryny monitoruje jej prawidłowe działanie i dba o jej bezpieczeństwo;
 • na życzenie klienta wprowadza poprawki i modyfikacje do projektu.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • osób z wykształceniem technicznym, które chciałyby potwierdzić kompetencje związane z tworzeniem witryn internetowych;
 • osób zainteresowanych tworzeniem witryn internetowych, wykonywaniem zadań dewelopera stron internetowych;
 • informatyków innych specjalności, grafików komputerowych.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem witryn internetowych na zlecenie klienta; 
 • przedsiębiorstwach zajmujących się dostarczaniem platform e-learningowych oraz tworzących treści szkoleń e-learningowych; 
 • agencjach (PR, marketingowych, kreatywnych, social media) i domach mediowych.

Osoba posiadająca kwalifikację może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie programowania witryn internetowych lub świadczyć usługi na zlecenie (na zasadzie działalności freelancerskiej).

Ze względu na ograniczenia techniczne oraz kadrowe, zgłoszenia realizacji walidacji przyjmowane są wyłącznie od instytucji posiadających aktualną umowę Akademii Edukacyjnej & Partnera Egzaminacyjnego.
120

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


34

Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)


175

Czas trwania egzaminu praktycznego (min.)


2800

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Osoba przystępująca do walidacji musi ukończyć gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową, a zatem posiadać kwalifikację pełną na poziomie 2 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

W celu weryfikacji spełnienia warunku należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.

Fundacja VCC posiada kompletnie wyposażone mobilne laboratoria umożliwiające realizację zarówno szkoleń, jak i egzaminów w dowolnej lokalizacji.

W skład jednego laboratorium wchodzi:

 • 10 komputerów* (do każdego komputera dołączona mysz w zestawie) z wyświetlaczem wyposażonych w system operacyjny Windows 10, z co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej i zainstalowanym pakietem Microsoft Office oraz następującymi programami:
  – Edytor Visual Studio Code/Notepad++,
  – Filezilla,
  – XAMPP,
  – GIMP,
 • skonfigurowane środowisko pracy dla każdego użytkownika na aktualnym oprogramowaniu wymaganym do realizacji szkoleń oraz egzaminów ZRK,
 • wsparcie telefoniczne.

Koszt wynajmu dla jednej 10-osobowej grupy: 20 000 zł/brutto.
Wynajem na okres około 25 dni roboczych czyli 6h/dziennie (150h).

Nie ma możliwości skrócenia okresu wynajmu. Natomiast na wniosek zainteresowanych osób istnieje możliwość wydłużenia okresu wynajmu. Podlega to indywidualnej wycenie.

*Ilość komputerów przewidziana dla grupy 10-osobowej.

Do przeprowadzenia egzaminu potrzebne jest stanowisko komputerowe wyposażone w:

 • system operacyjny z interfejsem graficznym,
 • połączenie z Internetem,
 • edytor graficzny,
 • pakiet oprogramowania biurowego,
 • edytor tekstu lub środowisko programistyczne,
 • przeglądarkę stron internetowych,
 • środowisko hostingowe zawierające serwer bazodanowy, serwer HTTP wyposażony w technologie webowe, w szczególności PHP, ASP,
 • klienta FTP.
Zdający podczas walidacji wykonują zadania w oparciu o systemy Joomla/Wordpress.
 1. Posiada wykształcenie minimum średnie;
 2. Posiada znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;
 3. Posiada umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.
 1. Posiada minimum wykształcenie średnie;
 2. Posiada minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie programowania witryn internetowych;
 3. Przestrzega wysokich standardów etyki zawodowej;
 4. Stosuje kryteria weryfikacji przypisane do efektów uczenia się dla opisywanej kwalifikacji oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej dowodów na posiadanie efektów uczenia się właściwych dla opisywanej kwalifikacji;
 5. Stosuje zasady prowadzenia weryfikacji, a także różne metody weryfikacji efektów uczenia się, zgodnie z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Walidacja dla kwalifikacji „Tworzenie witryn internetowych” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

1. Metody stosowane w walidacji

Egzamin składa się z dwóch etapów:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny trwa 34 minuty, obejmuje minimum 34 pytania testowe jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej egzaminu dopuszcza się zastosowanie następujących metod walidacji: symulacja, rozmowa z komisją oraz analiza dowodów.

Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych potwierdzeń egzaminu wraz z wynikami potwierdzonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 30 dni od daty egzaminu.

CENA NETTO: 2276,42 PLN

CENA BRUTTO: 2800 PLN

Informacje o szkoleniu


 1. Wprowadzenie do projektowania witryn WWW.
 2. Projektowanie witryn internetowych w języku HTML.
 3. Podstawy obróbki plików graficznych.
 4. Formatowanie treści witryn internetowych w CSS.
 5. Wykorzystanie skryptów JavaScript.
 6. Projektowanie responsywnych witryn WWW.
 7. Optymalizacja witryny pod kątem wyszukiwarek internetowych.
 8. Systemy zarządzania treścią witryny (CMS).
 9. Publikacja witryny na serwerze.
 10. Bezpieczeństwo witryn internetowych.
 11. Testowanie witryny.

Fundacja VCC posiada kompletnie wyposażone mobilne laboratoria umożliwiające realizację zarówno szkoleń, jak i egzaminów w dowolnej lokalizacji.

W skład jednego laboratorium wchodzi:

 • 10 komputerów* (do każdego komputera dołączona mysz w zestawie) z wyświetlaczem wyposażonych w system operacyjny Windows 10, z co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej i zainstalowanym pakietem Microsoft Office oraz następującymi programami:
  – Edytor Visual Studio Code/Notepad++,
  – Filezilla,
  – XAMPP,
  – GIMP,
 • skonfigurowane środowisko pracy dla każdego użytkownika na aktualnym oprogramowaniu wymaganym do realizacji szkoleń oraz egzaminów ZRK,
 • wsparcie telefoniczne.

Koszt wynajmu dla jednej 10-osobowej grupy: 20 000 zł/brutto.
Wynajem na okres około 25 dni roboczych czyli 6h/dziennie (150h).

Nie ma możliwości skrócenia okresu wynajmu. Natomiast na wniosek zainteresowanych osób istnieje możliwość wydłużenia okresu wynajmu. Podlega to indywidualnej wycenie.

*Ilość komputerów przewidziana dla grupy 10-osobowej.

Stanowisko komputerowe wyposażone w:

 • system operacyjny z interfejsem graficznym,
 • połączenie z Internetem,
 • edytor graficzny,
 • pakiet oprogramowania biurowego,
 • edytor tekstu lub środowisko programistyczne,
 • przeglądarkę stron internetowych,
 • środowisko hostingowe zawierające serwer bazodanowy, serwer HTTP wyposażony w technologie webowe, w szczególności PHP, ASP,
 • klienta FTP.
 1. Posiada minimum wykształcenie średnie;
 2. Posiada minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie programowania witryn internetowych;
 3. Przestrzega wysokich standardów etyki zawodowej;
 4. Stosuje kryteria weryfikacji przypisane do efektów uczenia się dla opisywanej kwalifikacji oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej dowodów na posiadanie efektów uczenia się właściwych dla opisywanej kwalifikacji;
 5. Stosuje zasady prowadzenia weryfikacji, a także różne metody weryfikacji efektów uczenia się, zgodnie z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
podręcznik

Tworzenie witryn internetowych

Autor: Przemysław Sujka

Wydawca: Fundacja VCC

100 zł/brutto

 

302 strony

 

Podręcznik kierowany jest do przyszłych front-end developerów oraz osób zainteresowanych tworzeniem witryn internetowych. Treścią obejmuje istotne zagadnienia związane z projektowaniem witryn WWW zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami. Publikacja zawiera ćwiczenia praktyczne z zakresu tworzenia struktury witryny w języku HTML, formatowania jej treści w technologii CSS oraz wykorzystania funkcji języka JavaScript, odpowiadających za interakcje oraz proste animacje.

Istotnym modułem podręcznika jest szczegółowo opisany przykład tworzenia, testowania oraz publikacji responsywnej witryny internetowej.

Ponadto w podręczniku krok po kroku przedstawiono proces instalacji, konfiguracji oraz administrowania systemem zarządzania treścią witryny (CMS). Treści podręcznika dopełnia rozdział poświęcony optymalizacji witryny pod kątem wyszukiwarek internetowych, jej publikacji na serwerze WWW oraz wytycznych dotyczących ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie ― WCAG 2.0.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC.

Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów

Zobacz przykładowe strony

Wszystkie podręczniki

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

~ai-40793184-eeb7-424b-bcfb-e7010c13a8f9_

Certyfikat ważny 5 lat. W celu odnowienia certyfikatu kandydat poddawany jest weryfikacji, w której dopuszczalne są metody: analiza dowodów, test wiedzy, symulacja, rozmowa.

Zobacz kwalifikację w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00