KWALIFIKACJE RYNKOWE

WŁĄCZONE DO ZSK

Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia

Projekt bez tytułu (25)

Kod kwalifikacji w ZRK: 12631

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M. P. poz. 1190 z dnia 05 grudnia 2018 r).

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z zakresu przygotowywania potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia:

 • jest gotowy do samodzielnego planowania i przygotowywania potraw według podanej receptury, z zastosowaniem zasad zdrowego żywienia i nowoczesnych technik kulinarnych;
 • samodzielnie przygotowuje typowe potrawy zgodnie z koncepcją fine-dining oraz serwuje je według przyjętych zasad;
 • sporządza potrawy z wyłączeniem wskazanych alergenów lub składników ciężkostrawnych oraz zgodnie z zasadami „slow food”;
 • w swojej pracy wykorzystuje zarówno typowy sprzęt kuchenny, jak i urządzenia stosowane w przygotowaniu posiłków uwzględniających trendy rynkowe i zasady zdrowego żywienia;
 • stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w gastronomii oraz przestrzega zasad HACCP, w tym GHP i GMP.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do osób:

 • które pracują w branży gastronomicznej, a nie mają formalnie potwierdzonych kwalifikacji;
 • które chcą się przekwalifikować i rozpocząć pracę w branży gastronomicznej;
 • które zajmują się pozaprofesjonalnie przygotowaniem potraw i są zainteresowane potwierdzeniem swoich kwalifikacji; 
 • wchodzących na rynek pracy, które poszukują atrakcyjnej rynkowo kwalifikacji pozwalającej zdobywać miejsca pracy w rozwijającej się branży gastronomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych trendów żywieniowych.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie na stanowisku kucharza w różnego rodzaju lokalach gastronomicznych:

 • restauracjach,
 • pizzeriach,
 • kompleksach gastronomicznych.

Może również założyć własną działalność gospodarczą w branży gastronomicznej, np. w formie coraz bardziej popularnych food trucków.

160

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


94

Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)


180

Czas trwania egzaminu praktycznego (min.)


4500

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Osoba przystępująca do walidacji musi ukończyć gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową, a zatem posiadać kwalifikację pełną na poziomie 2 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

W celu weryfikacji spełnienia warunku należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.

Do przeprowadzeniu praktycznej części egzaminu potrzebna jest pracownia wyposażoną w:

 1. stanowiska mycia rąk (jedno stanowisko dla dziesięciu zdających), wyposażone w:
 • umywalkę z instalacją zimnej i ciepłej wody,
 • dozownik do mydła,
 • środki do dezynfekcji,
 • ręczniki papierowe;
 1. stanowiska przygotowywania potraw wyposażone w:
 • stół produkcyjny,
 • kuchenkę z piekarnikiem,
 • zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody,
 • zestaw garnków i innych naczyń kuchennych,
 • zestaw noży kuchennych i drobny sprzęt produkcyjny,
 • termometr,
 • wagę i miarki,
 • urządzenia rozdrabniające,
 • roboty kuchenne wieloczynnościowe umożliwiające mieszanie składników i ubijanie piany,
 • wok,
 • bieliznę i zastawę stołową;
 1. zamrażarkę i chłodziarkę,
 2. zmywarkę do naczyń,
 3. piec konwekcyjno-parowy,
 4. podgrzewacz do talerzy,
 5. pakowaczka próżniowa (jedna dla pięciu zdających),
 6. dwa urządzenia do sous vide (ustawione na różne temperatury (niższa – mięso, ryby), (wyższa – warzywa)),
 7. urządzenia do gotowania na parze (liczba odpowiadająca połowie liczby zdających),
 8. naświetlacz do jaj,
 9. kosze na odpady,
 10. apteczkę,
 11. instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,
 12. procedury i instrukcje stanowiskowe systemów zapewniania jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Instytucja certyfikująca zapewnia 20 zestawów zawierających receptury dla każdej z potraw sporządzanych przez osobę poddawaną walidacji. Zestaw receptur musi zawierać łącznie składniki z wszystkich grup potraw wymienionych w zestawie 1. Każdy zestaw receptur ma się składać z:
– receptury zupy lub przekąski,
– receptury dania głównego (z użyciem sosu jeśli w punkcie 1. wybrano recepturę przekąski).
Każdy zestaw receptur musi zawierać przynajmniej jedną potrawę, której przygotowanie wymaga zastosowania koncepcji fin-dining z użyciem techniki sous vide lub gotowania na parze oraz jednej z wskazanych technik: konfitowanie, żelifikacja, sfryfikacja, emulsyfikacja, pieczenie w niskiej temperaturze.

 1. Posiada wykształcenie minimum średnie,
 2. Posiada znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji,
 3. Posiada umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.
 1. Posiada kwalifikację pełną lub rynkową z obszaru gastronomii na poziomie co najmniej 4 PRK lub posiada kwalifikację pełną lub rynkową z obszaru gastronomii na poziomie co najmniej 3 PRK i tytuł mistrza;
 2. Posiada staż pracy minimum 3 lata w branży gastronomicznej na stanowisku związanym z pełnieniem obowiązków szefa kuchni, junior chef, sous chef;
 3. Stosuje kryteria weryfikacji przypisane do efektów uczenia się dla opisywanej kwalifikacji oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej dowodów na posiadanie efektów uczenia się właściwych dla opisywanej kwalifikacji;
 4. Stosuje zasady prowadzenia weryfikacji, a także różne metody weryfikacji efektów uczenia się, zgodnie z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Walidacja dla kwalifikacji „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

1. Metody stosowane w walidacji

Egzamin składa się z dwóch etapów:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny.

Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych potwierdzeń egzaminu. Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 30 dni od daty egzaminu.

Informacje o szkoleniu


 1. Zasady BHP i HACCP w zakładzie gastronomicznym
  1.1 Definicja BHP i HACCP
  1.2 Etapy wdrażania systemu HACCP
  1.3 Odzież ochronna
  1.4 Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego
  1.5 Urządzenia chłodnicze
  1.6 Urządzenia do mycia naczyń
 2. Proces produkcyjny
  2.1 Zasady magazynowania produktu
  2.2 Obróbka wstępna brudna
  2.3 Obróbka wstępna czysta
  2.4 Obróbka cieplna
  2.5 Ocena organoleptyczna
 3. Jaja
  3.1. Ocena świeżości jaj
  3.1. Właściwości jaj
 4. Tusze zwierząt rzeźnych
 5. Tusze drobiowe
 6. Ryby
 7. Rodzaje owoców morza
 8. Mleko i przetwory mleczne
 9. Owoce
  9.1 Podział owoców
  9.2 Obróbka wstępna i cieplna owoców
  9.3 Przetwory i potrawy z owoców
 10. Warzywa, ziemniaki, grzyby
  10.1 Grupy warzyw
  10.2 Obróbka wstępna warzyw
  10.3 Obróbka cieplna warzyw
  10.4 Zastosowanie ziemniaków
  10.5 Podział grzybów
  10.6 Obróbka wstępna i cieplna grzybów
  10.7 Przetwory z grzybów
 11. Kasze
  11.1 Charakterystyka kasz
  11.2 Zastosowanie kasz
  11.3 obróbka wstępna kasz
  11.4 Obróbka cieplna kasz
 12. Mąka
  12.1 Zagęszczanie potraw
 13. Zupy
  13.1 Sosy
 14. Receptury gastronomiczne
 15. Produkty wywołujące reakcje alergiczne lub dolegliwości zdrowotne
  15.1 Alergia i alergeny
  15.2 Alergeny w produktach spożywczych
  15.3 Produkty zawierające : laktozę, gluten, zamienniki produktów.
  15.4 Produkty ciężkostrawne
 16. Diety
  16.1 Dieta wegańska
  16.2 Dieta wegetariańska
  16.3 Dieta bezglutenowa
  16.4 Dieta bezlaktozowa
 17. Techniki stosowane w kuchni molekularnej
  17.1 Urządzenia w technice sous vide
  17.2 Zasady stosowania sous vide
 18. Slow Food
 19. Dobór zastawy stołowej

Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

 1. stanowiska mycia rąk (jedno stanowisko dla dziesięciu zdających), wyposażone w:
 • umywalkę z instalacją zimnej i ciepłej wody,
 • dozownik do mydła,
 • środki do dezynfekcji,
 • ręczniki papierowe;
 1. stanowiska przygotowywania potraw wyposażone w:
 • stół produkcyjny,
 • kuchenkę z piekarnikiem,
 • zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody,
 • zestaw garnków i innych naczyń kuchennych,
 • zestaw noży kuchennych i drobny sprzęt produkcyjny,
 • termometr,
 • wagę i miarki,
 • urządzenia rozdrabniające,
 • roboty kuchenne wieloczynnościowe umożliwiające mieszanie składników i ubijanie piany,
 • wok,
 • bieliznę i zastawę stołową;
 1. zamrażarkę i chłodziarkę,
 2. zmywarkę do naczyń,
 3. piec konwekcyjno-parowy,
 4. podgrzewacz do talerzy,
 5. pakowaczka próżniowa (jedna dla pięciu zdających),
 6. dwa urządzenia do sous vide (ustawione na różne temperatury (niższa – mięso, ryby), (wyższa – warzywa)),
 7. urządzenia do gotowania na parze (liczba odpowiadająca połowie liczby zdających),
 8. naświetlacz do jaj,
 9. kosze na odpady,
 10. apteczkę,
 11. instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,
 12. procedury i instrukcje stanowiskowe systemów zapewniania jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.
 1. Posiada kwalifikację pełną lub rynkową z obszaru gastronomii na poziomie co najmniej 4 PRK lub posiada kwalifikację pełną lub rynkową z obszaru gastronomii na poziomie co najmniej 3 PRK i tytuł mistrza:
 2. Posiada staż pracy minimum 3 lata w branży gastronomicznej na stanowisku związanym z pełnieniem obowiązków kucharza lub posiada minimum 3 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć w obszarze gastronomii
podręcznik

Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia

Autor: Natalia Rudzińska, Andrzej Rudziński

Wydawca: Fundacja VCC

100 zł/brutto

 

88 stron

 

W ostatnich latach gastronomia jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się branż. Z roku na rok jest widoczny wzrost liczby nowo powstających lokali gastronomicznych, jak również liczby odwiedzających je gości. Współczesne społeczeństwo, a zwłaszcza młodsze pokolenie, jest otwarte na wszelkie innowacje. Zmiany pokoleniowe, mentalne, zmiana stylu życia, przyzwyczajeń,
a także zmieniająca się moda i nowe trendy generują chęć odkrywania nowych smaków i otwartość na nowości kulinarne. Liczne programy kulinarne w telewizji propagują gotowanie jako sztukę dostępną dla każdego.
Dzięki ciągłemu wprowadzaniu nowych technologii oraz rosnącej dostępności produktów w skali globalnej, możliwości rozwoju sektora gastronomicznego są właściwie nieograniczone. Można zaobserwować, że kierunki rozwoju gastronomii wskazywane są przede wszystkim poprzez zmieniające się potrzeby i styl życia nowych pokoleń. Kuchnia roślinna, wegańska, molekularna, łączenie przeciwstawnych smaków, dekonstrukcja dań, bio produkty są dziś standardem, o którym kilkanaście lat temu nikt nawet nie wspominał. To, co najważniejsze pozostanie jednak niezmienne – najistotniejszym składnikiem sukcesu będzie pasja i talent kucharzy, bo żadna technologia, moda nie zastąpią serca do gotowania.
W niniejszym podręczniku przestawiono klasyczne treści z zakresu sporządzania potraw wzbogacone informacjami o zasadach zdrowego żywienia i nowoczesnych technikach kulinarnych. Podręcznik przygotowuje teoretycznie oraz wskazuje treści kształcenia praktycznego niezbędne do zapoznania się przed przystąpieniem do egzaminu z kwalifikacji rynkowej „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”.

Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów

Zobacz przykładowe strony

Wszystkie podręczniki

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

VCC-FUNDACJA_certyfikat_przygotowanie-potraw

Certyfikat jest ważny 10 lat. Warunkiem przedłużenia jego ważności jest udokumentowane pięcioletnie doświadczenie w pracy w kuchni na stanowisku, gdzie wykonywane są zadania związane z efektami uczenia się określonymi dla tej kwalifikacji. W przypadku braku udokumentowanego doświadczenia kandydat przystępuje do ponownej weryfikacji.

Zobacz kwalifikację w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00