KWALIFIKACJE RYNKOWE

WŁĄCZONE DO ZSK

Prowadzenie negocjacji

kwalifikacje włączone – Prowadzenie negocjacji​

Kod kwalifikacji w ZRK: 14071

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie negocjacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

 

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z zakresu prowadzenia negocjacji:

 • samodzielnie planuje, przeprowadza i ewaluuje treningi negocjacji;
 • identyfikuje i analizuje potrzeby klienta związane z treningiem negocjacji;
 • analizuje potrzeby uczestników w zakresie ich przygotowania do procesów negocjacyjnych;
 • projektuje rozwój kompetencji negocjacyjnych uczestników treningu na podstawie analizy potrzeb;
 • przeprowadza treningi oraz symulacje negocjacji w oparciu o metody uczenia poprzez działanie.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • osób pełniących rolę trenerów wewnętrznych;
 • szkoleniowców, coachów, mentorów, doradców wewnętrznych i zewnętrznych w organizacjach prowadzących procesy negocjacyjne oraz pracujących w instytucjach szkoleniowych;
 • osób nadzorujących pracę negocjatorów, odpowiedzialnych za prowadzenie procesów negocjacyjnych;
 • członków zespołów negocjacyjnych, którzy chcą uzyskać kwalifikacje umożliwiającą prowadzenie treningu negocjacji wśród współpracowników;
 • pracowników odpowiedzialnych za koordynację pracy pracowników działów handlowych, zakupowych i sprzedażowych;
 • prawników, adwokatów, pełnomocników odpowiedzialnych za prowadzenie procesów negocjacji w imieniu swoich klientów i zarządzających zespołami negocjatorów;
 • doradców odpowiedzialnych za wspieranie osób reprezentujących organy i organizacje w kontaktach dyplomatycznych;
 • liderów projektów, kierowników, menedżerów, kierujących zespołami odpowiedzialnymi za procesy negocjacyjne;
 • pracowników działów HR negocjujących porozumienia z pracownikami i kandydatami do pracy.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie:

 • w firmach prowadzących regularne procesy sprzedażowe i zakupowe;
 • korporacjach i organizacjach, w których istotne znaczenie odgrywają negocjacje wewnątrz organizacji, negocjowanie i renegocjowanie umów z dostawcami, czy odbiorcami towarów i usług.
40

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


113

Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)


5

Czas trwania egzaminu praktycznego (godz.)


3000

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Kwalifikacja pełna z poziomem 6 PRK oraz udokumentowane minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i minimum 320 godzin doświadczenia w prowadzeniu szkoleń. Celem oceny spełnienia powyższego warunku, kandydat przedkłada kopię świadectwa ukończenia studiów wyższych I stopnia oraz dowody świadczące o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu negocjacji i szkoleń.

Instytucja certyfikująca zapewnia:
– do przeprowadzenia części teoretycznej – pracownię wyposażoną w komputer lub tablet z dostępem do Internetu (jedno stanowisko dla każdego uczestnika),
– do przeprowadzenia części praktycznej – salę wyposażoną w krzesła i stoły oraz studium przypadku i scenariusz dla osób odgrywających role negocjacyjne przygotowane w postaci wydruku lub w wersji elektronicznej. Instytucja certyfikująca zapewnia bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji mają możliwość odwołania się od decyzji dotyczących spełnienia wymogów formalnych, wyników walidacji, a także decyzji kończącej walidację. W przypadku negatywnego wyniku walidacji instytucja certyfikująca przedstawia uzasadnienie decyzji na wniosek osoby przystępującej do walidacji.

 1. Wykształcenie minimum średnie;

  Znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;

  Umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.

 1. Jeden z członków komisji walidacyjnej posiada:
  – kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji,
  – udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu negocjacji, rozumiane jako uczestnictwo w prowadzeniu negocjacji z klientami w ramach wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy lub zadań wykonywanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
  Drugi z członków komisji walidacyjnej posiada:
  – kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji,
  – udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu negocjacji, obejmujące minimum 400 godzin szkoleniowych.

Walidacja dla kwalifikacji „Prowadzenie negocjacji” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

 1. Metody stosowane w walidacji

Egzamin składa się z dwóch etapów:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny trwa … minuty, obejmuje … pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie wyłącznie następujących metod walidacji: analiza dowodów i deklaracji, obserwacja w warunkach symulowanych (symulacja, w tym case study, próbka pracy własnej), rozmowa z komisją walidacyjną.
  Rozmowa z komisją walidacyjną może być stosowana wyłącznie jako uzupełnienie obserwacji w warunkach symulowanych lub analizy dowodów i deklaracji. Walidacja może być w całości lub w części prowadzona zdalnie (on-line), pod warunkiem stosowania przez instytucję certyfikującą narzędzi i metod, które powinny w szczególności umożliwiać identyfikację osoby przystępującej do walidacji, samodzielną pracę tej osoby i zabezpieczenie przebiegu walidacji przed ingerencją osób trzecich.

Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych potwierdzeń egzaminu wraz z wynikami potwierdzonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 30 dni od daty egzaminu.

CENA NETTO: 3414,64 PLN

CENA BRUTTO: 4200,00 PLN

Informacje o szkoleniu


1. Podstawowe informacje na temat stolarki budowlanej
2. Okna fasadowe i drzwi balkonowe
3. Montaż okien fasadowych i  drzwi balkonowych
4. Okna dachowe
5. Montaż okien dachowych
6. Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
7. Montaż drzwi
8. Bramy i kraty
9. Montaż bram i krat
10. Osłony przeciwsłoneczne
11. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
12. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Fundacja VCC posiada kompletnie wyposażone mobilne laboratoria umożliwiające realizację zarówno szkoleń, jak i egzaminów w dowolnej lokalizacji.

W skład jednego laboratorium wchodzą:

 1. okno pionowe wraz z parapetem wewnętrznym i zewnętrznym (otwór montażowy 89×106),
 2. okno dachowe z kołnierzem (otwór montażowy 80×100),
 3. drzwi zewnętrzne z ościeżnicą i progiem (otwór montażowy 103×209),
 4. drzwi wewnętrzne z ościeżnicą (otwór montażowy 88×208),
 5. drzwi techniczne z ościeżnicą i progiem (otwór montażowy 101×205),
 6. brama segmentowa o standardowych wymiarach (otwór montażowy 150×170),
 7. stojak stalowy do montażu bramy,
 8. stojak drewniany do montażu drzwi oraz okien,
 9. zestaw podstawowy narzędzi dla 10 uczestników szkolenia/egzaminu:
  skrzynia na kołach minimum 50 l – 1 szt.
  kliny z tworzywa sztucznego oraz kliny drewniane – 2 paczki
  wkrętarki – 2 szt. + przedłużacz
  zakrętarka akumulatorowa – 1 szt.
  wkręty, kołki – 100 szt. (do drewna 100mm)
  młotek gumowy – 2 szt.
  młotek ślusarski 200g – 1 szt.
  rozpórka do drzwi – 6 szt.
  zestaw kluczy płaskich – 1 kpl.
  akryl + wyciskacz do akrylu – 1 szt.
  niskoprężna pianka montażowa (750 ml z dozownikiem) – 12 puszek
  nóż do wełny/styropianu – 1 szt.
  okulary i rękawice ochronne, kaski – 10 szt. każdego
  poziomica – 80cm + 2m – 2 szt.+1 szt.
  przymiar kątowy – 1 szt.
  przymiar liniowy – stolarska – 4 szt.
  miara zwijana minimum 3m – 4 szt.
  obcęgi tynkarskie – 2 szt.
  szczypce płaskie – 2 szt.
  ściski stolarskie 40 cm i 70 cm – 2 szt. + 1 szt.
  taśma malarska maskująca (minimum 29 mm szerokości, 25 m długości) – 6 rolek
  kotwy do okien – 30 szt.
  zestaw bitów (minimum 10 częściowy, gwiazdkowe i płaskie) – 1 komplet
  zestaw wierteł do drewna / metalu / betonu (2mm – 8mm) – 1  szt. każdej
  czyścik do piany (150 ml) – 5 puszek
  Klucze imbusowe hex 1,5-14 – 1 komplet
  wiadro 10l – 1 szt.
  ołówek stolarski – 10 szt.
  pędzel płaski 35mm / 50 mm – 5 szt.
  taśma paroizolacyjna – 1 szt.
  Mata podłogowa zabezpieczająca minimum 1,5 cm grubości – 20m2
  Zestaw do uprzątnięcia stanowiska (Szczotka, zmiotka, szufelka) – 1 kpl.

Dodatkowo w skład każdego laboratorium wchodzi tablet z filmem instruktażowym prezentujący budowę, sposób użytkowania laboratorium oraz poprawnego montażu poszczególnych elementów stolarki budowlanej.

Koszt wynajmu dla jednej 10-osobowej grupy: 20 000 zł/brutto.
Wynajem na okres 10 dni roboczych czyli 60h (6h/dziennie).

Koszt wynajmu dla dwóch 10-osobowych grup: 28 000 zł/brutto.
Wynajem na okres 20 dni roboczych czyli 120h (6h/dziennie).

Nie ma możliwości skrócenia okresu wynajmu. Natomiast na wniosek zainteresowanych osób istnieje możliwość wydłużenia okresu wynajmu. Podlega to indywidualnej wycenie.

Instytucja certyfikująca zapewnia:
– do przeprowadzenia części teoretycznej – pracownię wyposażoną w komputer lub tablet z dostępem do Internetu (jedno stanowisko dla każdego uczestnika),
– do przeprowadzenia części praktycznej – salę wyposażoną w krzesła i stoły oraz studium przypadku i scenariusz dla osób odgrywających role negocjacyjne przygotowane w postaci wydruku lub w wersji elektronicznej. Instytucja certyfikująca zapewnia bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji mają możliwość odwołania się od decyzji dotyczących spełnienia wymogów formalnych, wyników walidacji, a także decyzji kończącej walidację. W przypadku negatywnego wyniku walidacji instytucja certyfikująca przedstawia uzasadnienie decyzji na wniosek osoby przystępującej do walidacji.

 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe,
 3. Nie była ukarana karą dyscyplinarną pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela na stałe lub na czas określony,
 4. Korzysta z pełni praw publicznych,
 5. Posiada znajomość obsługi informatycznego oprogramowania egzaminacyjnego wykorzystywanego podczas egzaminu – o ile taki został wdrożony przez podmiot przeprowadzający walidację i certyfikację,
 6. Posiada minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach: inżyniera budowy nadzorującego montaż stolarki budowlanej, majstra budowy lub szefa grupy montażystów w zakresie montażu stolarki budowlanej,
 7. oraz spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
 • posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub przeprowadzaniu egzaminów,

lub

 • posiada dyplom ukończenia studiów wyższych zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera albo magistra inżyniera na kierunku: budownictwo, inżynieria środowiska lub architektura

lub

 • posiada co najmniej wykształcenie zawodowe w zawodach: cieśla, dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie lub techniczne w zawodzie technik budownictwa

lub

 • posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

lub

 • posiada certyfikaty producentów stolarki budowlanej.
podręcznik

Monter Stolarki Budowlanej

Autor: Zbigniew Suchorab, Andrzej Raczkowski

Wydawca: Fundacja VCC

100 zł/brutto

 

70 stron

 

W niniejszym podręczniku opisano najważniejsze rodzaje stolarki budowlanej, do których zalicza się okna pionowe i połaciowe, drzwi oraz bramy. Wymieniono najważniejsze typy oraz elementy wyposażenia. Przedstawiono także poszczególne etapy montażu okien i drzwi balkonowych, okien połaciowych, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz bram segmentowych. Szczególnie dużo miejsca poświęcono tak zwanemu ciepłemu montażowi, który jest istotny w budownictwie energooszczędnym.
Podręcznik ten przygotowuje czytelników do egzaminu potwierdzającego kwalifikację rynkową „Montowanie stolarki budowlanej” włączoną do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów

Zobacz przykładowe strony

Wszystkie podręczniki

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

kwalifikacje włączone – Prowadzenie negocjacji​

Certyfikat ważny 5 lat. W celu przedłużenia okresu jego ważności o kolejne 5 lat, wymagane jest udokumentowane potwierdzenie prowadzenia treningów negocjacji, przez co najmniej trzy lata od dnia wydania certyfikatu w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin. W przypadku niespełnienia tego warunku konieczne jest ponowne przystąpienie do walidacji.

Zobacz kwalifikację w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00