FUNDACJA VCC

KWALIFIKACJE RYNKOWE

zsk all

włączone do ZSK


Kwalifikacje rynkowe, które uzyskały już status kwalifikacji funkcjonującej.

Zmiana statusu kwalifikacji na funkcjonującą świadczy o dopełnieniu wszystkich procedur związanych z włączeniem kwalifikacji przez właściwego Ministra, nadaniem uprawnień do jej certyfikowania Fundacji VCC oraz przypisaniem Podmiotu Zewnętrznego Zapewniania Jakości (PZZJ).

procedowane

procedowane


Kwalifikacje zgłoszone przez Fundację VCC, które oczekują na włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacja (ZSK).

 

Wszystkie certyfikaty wydawane w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) mają jeden wspólny element wizualny. Jest nim oznaczenie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).

Poziom PRK do kwalifikacji rynkowej przypisuje minister właściwy dla danej kwalifikacji.

Dzięki certyfikatowi VCC ze znakiem PRK pracownik może łatwiej przekonać zagranicznego pracodawcę o poziomie swoich umiejętności, a firma − udowodnić europejskiemu kontrahentowi, że posiadają pracowników o odpowiednich kompetencjach, by podjąć się danego zlecenia!

Certyfikat VCC - dzięki oznaczeniu PRK - jest rozpoznawalny zarówno w kraju jak i za granicą!