KWALIFIKACJE RYNKOWE

PROCEDOWANE

Występowanie publiczne

występowanie

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z zakresu występowania publicznego:

 • jest przygotowany do samodzielnego planowania wystąpień publicznych;
 • występuje podczas eventów, konferencji, prezentacji handlowych, jak również za pośrednictwem mediów tradycyjnych (w szczególności radio i telewizja) oraz internetowych (w tym w portalach społecznościowych i na video blogach).

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • rzeczników prasowych;
 • specjalistów i managerów ds. promocji, wizerunku i marketingu;
 • specjalistów i managerów ds. sprzedaży; 
 • product managerów;
 • przedstawicieli handlowych;
 • dziennikarzy, redaktorów;
 • trenerów, coachów, wykładowców, nauczycieli;
 • polityków i osób pełniących funkcje publiczne;
 • prawników, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych;
 • blogerów, vlogerów.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach:

 • specjalistów i managerów zatrudnionych w agencjach PR oraz agencjach marketingowych;
 • konferansjerów, moderatorów w firmach eventowych;
 • redaktorów, prezenterów w mediach;
 • na stanowiskach pracy związanych ze sprzedażą, zarządzaniem produktem w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych;
 • wykładowców na uczelniach;
 • trenerów, coachów w firmach szkoleniowych;
 • na wszystkich stanowiskach pracy, gdzie niezbędna jest sztuka prezentowania. i wystąpień publicznych.
32

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


1500

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Kwalifikacja pełna z poziomem 4 PRK.

Do realizacji części teoretycznej egzaminu,  w przypadku, gdy test teoretyczny przeprowadzany jest w elektronicznym systemie:

 • stanowisko komputerowe dla kandydata ubiegającego się o nadanie kwalifikacji (jedno stanowisko dla jednego kandydata), wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu.

Do realizacji części teoretycznej egzaminu, w przypadku, gdy test teoretyczny jest przeprowadzany poza systemem elektronicznym:

 • arkusz testu oraz miejsce pozwalające na jego samodzielne wypełnienie.

Narzędzia i sprzęt do realizacji części praktycznej egzaminu:

 • stolik, krzesła;
 • ekran, rzutnik, flipchart, pilot i wskaźnik laserowy;
 • kamera lub aparat z funkcją nagrywania i możliwością odtworzenia nagrania.
 1. Wykształcenie minimum średnie;
 2. Znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;
 3. Umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.
 • Posiada kwalifikację pełną z poziomem co najmniej 6 PRK;
 • Posiada udokumentowane 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu wystąpień publicznych.

Informacje o szkoleniu


Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

 • stolik, krzesła;
 • ekran, rzutnik, flipchart, pilot i wskaźnik laserowy;
 • kamera lub aparat z funkcją nagrywania i możliwością odtworzenia nagrania.
 • Posiada kwalifikację pełną z poziomem co najmniej 6 PRK;
 • Posiada udokumentowane 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu wystąpień publicznych.

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

VCC-FUNDACJA_certyfikat_content-marketing

Certyfikat ważny bezterminowo.

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00