KWALIFIKACJE RYNKOWE

PROCEDOWANE

wizerunek 2

Budowanie wizerunku osobistego


Uzyskaniem kwalifikacji mogą być zainteresowane osoby odpowiedzialne za obsługę klienta, uczestniczące w kontaktach handlowych w świecie biznesu oraz pełniące funkcje reprezentacyjne w organizacji, m.in. menedżerowie ds. handlowych, product managerowie, rzecznicy prasowi, przedstawiciele handlowi, kierownicy zespołów, promotorzy produktów i usług. Kwalifikacja będzie również odpowiednia dla osób pełniących funkcje publiczne (urzędnicy, politycy), trenerów, coachów, prawników, pełnomocników, a także właścicieli przedsiębiorstw orz członków zarządu. Adresatami kwalifikacji mogą być także osoby, które chcą świadomie zarządzać swoim wizerunkiem osobistym w procesie poszukiwania pracy i rozwoju kariery zawodowej.

Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu budowania wizerunku osobistego:

 • będzie przygotowany do zarządzania własnym wizerunkiem, zarówno w wymiarze osobistym, jak i biznesowym, podczas spotkań jednorazowych oraz w długookresowym procesie;
 • w oparciu o posiadaną wiedzę będzie budował własny wizerunek obejmujący: wygląd zewnętrzny, zachowanie, informację o życiu lub działalności zawodowej, udostępnianą w mediach elektronicznych, w szczególności na portalach społecznościowych.

Kwalifikacja pełna z poziomem 3 PRK.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

 • kamera, komputer do odtworzenia materiału nagranego z autoprezentacji;
 • materiały niezbędne do przeprowadzenia obserwacji w warunkach symulowanych: krawaty, poszetki, dodatki, próbki kolorystyczne tkanin.

Do realizacji części teoretycznej egzaminu:

 • stanowisko komputerowe (jedno stanowisko dla jednego kandydata) wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do internetu (w przypadku, gdy test teoretyczny przeprowadzany jest w elektronicznym
  systemie).

Narzędzia i sprzęt do realizacji części praktycznej egzaminu:

 • kamera, komputer do odtworzenia materiału nagranego z autoprezentacji;
 • materiały niezbędne do przeprowadzenia obserwacji w warunkach symulowanych: krawaty, poszetki, dodatki, próbki kolorystyczne tkanin.
 1. posiada kwalifikację pełną z poziomem co najmniej 6 PRK;
 2. posiada staż pracy minimum 5 lat na stanowisku związanym z autoprezentacją i budową wizerunku osobistego.
 1. wykształcenie minimum średnie;
 2. znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;
 3. umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.