KWALIFIKACJE RYNKOWE

PROCEDOWANE

Projektowanie automatyzacji procesów biznesowych

Projekt bez tytułu (22)

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z zakresu projektowanie automatyzacji procesów biznesowych:

 • jest przygotowany do samodzielnego zidentyfikowania procesów biznesowych mogących podlegać
  automatyzacji w organizacji, a także oceny możliwości automatyzacji tych procesów;
 • przygotowuje rekomendację zarówno w zakresie automatyzacji procesów biznesowych, jak i samych narzędzi do wdrożenia.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • kierowników zespołów/obszarów biznesowych;
 • analityków biznesowych;
 • konsultantów wdrożeniowych;
 • architektów rozwiązań IT;
 • architektów korporacyjnych;
 • kierowników projektów;
 • menedżerów odpowiedzialnych za procesy zarządzania zmianą;
 • programistów implementujących narzędzia automatyzacji;
 • studentów kierunków związanych z zarządzaniem oraz kierunków informatycznych.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach:

 • kierownik zespołów/obszarów biznesowych;
 • analityk biznesowy;
 • konsultant wdrożeniowy;
 • architekt rozwiązań IT;
 • architekt korporacyjny;
 • kierownik projektów;
 • menedżerowie odpowiedzialni za procesy zarządzania zmianą;
 • programiści implementujący narzędzia automatyzacji we wszystkich organizacjach, które planują
  optymalizację i automatyzację procesów wewnętrznych lub chcą rozwijać aktualne rozwiązania
  stosowane w tym obszarze.
110

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


3690

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Do realizacji części teoretycznej egzaminu instytucja certyfikująca musi zapewnić:

 • stanowisko komputerowe dla kandydata ubiegającego się o uzyskanie kwalifikacji (jedno stanowisko dla
  jednego kandydata), wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do internetu;
 • stolik i krzesła.

Do przeprowadzania praktycznej części walidacji należy zapewnić:

 • pracownię wyposażoną w oddzielne stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika wyposażone co
  najmniej w komputer z dostępem do internetu, pakietem programów biurowych i systemem do modelowania procesów według notacji BPMN lub UML posiadającym funkcje umożliwiające przeprowadzenie walidacji wszystkich efektów uczenia się określonych dla kwalifikacji.
 1. Wykształcenie minimum średnie;
 2. Znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;
 3. Umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.
 • Udokumentowany staż pracy minimum 5 lat na stanowiskach związanych z analizą lub zarządzaniem procesami biznesowymi lub automatyzacją procesów biznesowych.

Informacje o szkoleniu


Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

 • stanowisko komputerowe (jedno stanowisko dla
  jednego kandydata), wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do internetu, pakietem programów biurowych i systemem do modelowania procesów według notacji BPMN lub UML;

 • stolik i krzesła.

 • Udokumentowany staż pracy minimum 5 lat na stanowiskach związanych z analizą lub zarządzaniem procesami biznesowymi lub automatyzacją procesów biznesowych.

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

VCC-FUNDACJA_certyfikat_content-marketing

Certyfikat ważny bezterminowo.

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00