KWALIFIKACJE RYNKOWE

PROCEDOWANE

Posługiwanie się technikami emisji głosu

głos

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z zakresu posługiwania się technikami emisji głosu:

 • świadomie posługuje się własnym głosem w celu zmniejszenia ryzyka zapadalności na choroby zawodowe oraz efektywnie wykorzystuje głos w pracy zawodowej.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • nauczycieli i wykładowców szkół wyższych;
 • trenerów, coachów, mentorów; 
 • pracowników mediów (dziennikarzy, redaktorów, lektorów);
 • rzeczników prasowych, pracowników działów PR w biznesie i administracji publicznej;
 • osób mających do czynienia z wystąpieniami publicznymi;
 • studentów kierunków takich jak: dziennikarstwo i komunikacja
  społeczna, PR, marketing, reklama, lingwistyka, filologie, prawo i administracja publiczna.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach
związanych z długotrwałym posługiwaniem się głosem np. w:

 • przedszkolach, szkołach, uczelniach;
 • agencjach PR, domach mediowych, agencjach reklamowych i eventowych;
 • urzędach i instytucjach państwowych;
 • organizacjach biznesowych;
 • mediach tradycyjnych (w szczególności radio i telewizja) i internetowych;
 • call center;
 • firmach szkoleniowych.
60

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


1800

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Kwalifikacja pełna z poziomem 4 PRK.

Do realizacji części teoretycznej egzaminu, w przypadku, gdy test teoretyczny przeprowadzany jest w elektronicznym systemie:

 • stanowisko komputerowe dla kandydata ubiegającego się o nadanie kwalifikacji (jedno stanowisko dla jednego kandydata), wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu).

Narzędzia i sprzęt do realizacji części praktycznej egzaminu:

 • stolik, krzesła;
 • materac lub mata do demonstrowania ćwiczeń w pozycji leżącej;
 • zestaw tekstów umożliwiający zweryfikowanie kryteriów:
  – demonstruje regulację oddechu na tekście literackim zaproponowanym przez komisję walidacyjną;
  – czyta tekst z zastosowaniem zasad prawidłowej wymowy samogłosek i spółgłosek w języku polskim;
  – odczytuje wyrazy i teksty z zastosowaniem prawidłowego akcentu;
  – odczytuje tekst z zastosowaniem technik modulacji głosu (kadencja i antykadencja) w celu wzmocnienia przekazu i budowania pozytywnego wrażenia na odbiorcy;
  – prezentuje co najmniej 2 “łamańce” językowe* z zastosowaniem prawidłowej dykcji.
 1. Wykształcenie minimum średnie;
 2. Znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;
 3. Umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.

Pierwszy członek komisji walidacyjnej musi:

 • posiadać wykształcenie wyższe w zakresie logopedii;
 • posiadać min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie logopedii;
 • posiadać udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z emisji głosu w wymiarze min. 80 godzin.

Drugi członek komisji walidacyjnej musi:

 • posiadać kwalifikację pełną z poziomem 6 PRK;
 • posiadać udokumentowane min. 5-letnie doświadczenie w pracy z głosem na stanowiskach pracy takich jak dziennikarz radiowy lub telewizyjny, aktor, nauczyciel/trener śpiewu lub emisji głosu

Informacje o szkoleniu


Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

 • stolik, krzesła;
 • materac lub mata do demonstrowania ćwiczeń w pozycji leżącej;
 • zestaw tekstów umożliwiający zweryfikowanie kryteriów:
  – demonstruje regulację oddechu na tekście literackim zaproponowanym przez komisję walidacyjną;
  – czyta tekst z zastosowaniem zasad prawidłowej wymowy samogłosek i spółgłosek w języku polskim;
  – odczytuje wyrazy i teksty z zastosowaniem prawidłowego akcentu;
  – odczytuje tekst z zastosowaniem technik modulacji głosu (kadencja i antykadencja) w celu wzmocnienia przekazu i budowania pozytywnego wrażenia na odbiorcy;
  – prezentuje co najmniej 2 “łamańce” językowe* z zastosowaniem prawidłowej dykcji.

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

VCC-FUNDACJA_certyfikat_content-marketing

Certyfikat ważny bezterminowo.

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00