KWALIFIKACJE RYNKOWE

PROCEDOWANE

Budowanie wizerunku osobistego

kwalifikacje procedowane – Budowanie wizerunku osobistego

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z zakresu kreowania wizerunku osobistego:

 • jest przygotowany do zarządzania własnym wizerunkiem, zarówno w wymiarze osobistym, jak i biznesowym, podczas spotkań jednorazowych oraz w długookresowym procesie;
 • w oparciu o posiadaną wiedzę buduje wizerunek obejmujący: wygląd zewnętrzny, zachowanie, informację o życiu lub działalności zawodowej, udostępnianą w mediach elektronicznych, w szczególności na portalach społecznościowych.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • osób odpowiedzialnych za obsługę klienta, uczestniczących w kontaktach handlowych w świecie biznesu oraz pełniących funkcje reprezentacyjne w organizacji;
 • menedżerów ds. handlowych, product managerów;
 • rzeczników prasowych;
 • przedstawicieli handlowych;
 • kierowników zespołów;
 • promotorów produktów i usług;
 • osób pełniących funkcje publiczne (urzędnicy, politycy);
 • trenerów, coachów;
 • prawników, pełnomocników;
 • właścicieli przedsiębiorstw, członków zarządu;
 • osób, które chcą świadomie zarządzać swoim wizerunkiem osobistym w procesie poszukiwania pracy i rozwoju kariery zawodowej.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych, na stanowiskach pracy, które związane są z reprezentowaniem organizacji i pracą z klientem wewnętrznym i zewnętrznym;
 • agencjach zapewniających promotorów produktów i usług;
 • partiach politycznych, gdzie wizerunek osobisty przedstawicieli partii może być nośnikiem wartości organizacji;
 • podmiotach szkoleniowych i edukacyjnych wśród personelu, którego obowiązki wiążą się z ekspozycją wizerunku;
 • kancelariach prawnych, wśród osób pełniących funkcje pełnomocników i reprezentujących interesy podmiotów fizycznych i prawnych;
 • agencjach pracy przygotowujących kandydatów do procesów rekrutacyjnych.
60

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


1800

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Kwalifikacja pełna z poziomem 3 PRK.

Do realizacji części teoretycznej egzaminu:

 • stanowisko komputerowe (jedno stanowisko dla jednego kandydata) wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu (w przypadku, gdy test teoretyczny przeprowadzany jest w elektronicznym systemie).

Narzędzia i sprzęt do realizacji części praktycznej egzaminu:

 • kamera, komputer do odtworzenia materiału nagranego z autoprezentacji;
 • materiały niezbędne do przeprowadzenia obserwacji w warunkach symulowanych: krawaty, poszetki, dodatki, próbki kolorystyczne tkanin.
 1. Wykształcenie minimum średnie;
 2. Znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;
 3. Umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.
 1. Posiada kwalifikację pełną z poziomem co najmniej 6 PRK;
 2. Posiada staż pracy minimum 5 lat na stanowisku związanym z autoprezentacją i budową wizerunku osobistego.

Informacje o szkoleniu


Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

 • kamera, komputer do odtworzenia materiału nagranego z autoprezentacji;
 • materiały niezbędne do przeprowadzenia obserwacji w warunkach symulowanych: krawaty, poszetki, dodatki, próbki kolorystyczne tkanin.
 • Posiada kwalifikację pełną z poziomem co najmniej 6 PRK;
 • Posiada staż pracy minimum 5 lat na stanowisku związanym z budowaniem wizerunku organizacji jako pracodawcy.

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

VCC-FUNDACJA_certyfikat_content-marketing

Certyfikat ważny bezterminowo.

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00