KWALIFIKACJE RYNKOWE

PROCEDOWANE

Budowanie marki i wizerunku pracodawcy

wizerunek

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z zakresu budowania marki i wizerunku pracodawcy:

 • jest przygotowany do kreowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku organizacji jako pracodawcy, w celu ułatwienia pozyskania i zatrudnienia nowych pracowników oraz prezentacji organizacji jako miejsca przyjaznego pracownikom;
 • posługując się wiedzą z zakresu employer brandingu, przeprowadza analizę odbioru wizerunku pracodawcy w otoczeniu zewnętrznym i w jej środowisku wewnętrznym;
 • w oparciu o posiadaną wiedzę przygotowuje strategię budowania wizerunku zewnętrznego i wewnętrznego pracodawcy oraz dobiera działania wspierające jego budowę wizerunku organizacji. Ponadto planuje sposób monitorowania skuteczności tych działań.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • specjalistów i menedżerów EB;
 • specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi oraz innych osób reprezentujących organizację w kontaktach wewnętrznych z pracownikami i kandydatami do pracy;
 • osób uczestniczących w przygotowaniu kampanii wizerunkowych pracodawcy;
 • specjalistów ds. komunikacji, specjalistów ds. PR;
 • specjalistów i menedżerów HR;
 • menedżerów i liderów zespołów;
 • urzędników, przedstawicieli partii politycznych, których praca wiąże się z budową wizerunku organizacji;
 • osób, które budują wizerunek organizacji na spotkaniach, wizytach handlowych i targowych.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie:

 • agencjach (PR, marketingowych, kreatywnych, social media) i domach mediowych;
 • w przedsiębiorstwach i instytucjach, które prowadzą lub chcą prowadzić działania związane z treściami marketingowymi.

Osoba posiadająca kwalifikację może również prowadzić własną działalność gospodarczą lub świadczyć usługi na zlecenie (na zasadzie działalności freelancerskiej) w zakresie planowania, tworzenia i dystrybuowania treści marketingowych.

82

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


2000

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Kwalifikacja pełna z poziomem 4 PRK.

Do realizacji części teoretycznej egzaminu, w przypadku, gdy test teoretyczny przeprowadzany jest w elektronicznym systemie:

 • stanowisko komputerowe dla kandydata ubiegającego się o nadanie kwalifikacji (jedno stanowisko dla jednego kandydata), wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu.

Do realizacji części teoretycznej egzaminu, w przypadku, gdy test teoretyczny jest przeprowadzany poza systemem elektronicznym:

 • arkusz testu oraz miejsce pozwalające na jego samodzielne wypełnienie.

Narzędzia i sprzęt do realizacji części praktycznej egzaminu:

 • kamera i komputer do odtworzenia materiału nagranego z wywiadu;
 • pomoce merytoryczne do części praktycznej egzaminu: case study opisujące np. założenia dotyczące planów rozwojowych, oczekiwań  kadrowych i kultury organizacyjnej, przykładowe strony www i profile społecznościowe organizacji, przykłady nagranego wywiadu FGI, kwestionariusz oceny wywiadu, zestawy rodzajów pytań kwestionariusza ankiety i wywiadu.
 1. Wykształcenie minimum średnie;
 2. Znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;
 3. Umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.
 • Posiada kwalifikację pełną z poziomem co najmniej 6 PRK;
 • Posiada staż pracy minimum 5 lat na stanowisku związanym z budowaniem wizerunku organizacji jako pracodawcy.

Informacje o szkoleniu


Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

 • kamera i komputer do odtworzenia materiału nagranego z wywiadu;
 • pomoce merytoryczne: case study opisujące np. założenia dotyczące planów rozwojowych, oczekiwań  kadrowych i kultury organizacyjnej, przykładowe strony www i profile społecznościowe organizacji, przykłady nagranego wywiadu FGI, kwestionariusz oceny wywiadu, zestawy rodzajów pytań kwestionariusza ankiety i wywiadu.
 • Posiada kwalifikację pełną z poziomem co najmniej 6 PRK;
 • Posiada staż pracy minimum 5 lat na stanowisku związanym z budowaniem wizerunku organizacji jako pracodawcy.

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

VCC-FUNDACJA_certyfikat_content-marketing

Certyfikat ważny bezterminowo.

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00