KWALIFIKACJE RYNKOWE

WŁĄCZONE DO ZSK

Asystowanie w przygotowaniu potraw

asystowanie prk

Kod kwalifikacji w ZRK: 13490

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Asystowanie w przygotowaniu potraw” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 3 kwietnia 2020 r., poz. 336).

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z zakresu asystowania w przygotowaniu potraw: 

 • jest gotowy do wykonywania czynności pomocniczych związanych z przygotowywaniem potraw;
 • przygotowuje własne stanowisko pracy, wykonuje obróbkę wstępną surowców oraz przygotowuje surówki i sałatki, wyroby garmażeryjne, dodatki do potraw;
 • sporządza śniadania w obiektach noclegowych i aranżuje bufet śniadaniowy;
 • wykonane przez siebie wyroby gotowe przechowuje zgodnie z zasadami przechowywania żywności;
 • zadania zawodowe realizuje według wytycznych kucharza.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do osób:

 • wchodzących na rynek pracy, które poszukują atrakcyjnej rynkowo kwalifikacji pozwalającej uzyskać zatrudnienie w rozwijającej się branży gastronomicznej;
 • w trudnej sytuacji na rynku pracy, długotrwale bezrobotnych, o niskich kompetencjach zawodowych, które chcą się przekwalifikować i rozpocząć pracę w branży gastronomicznej;
 • zajmujących się pozaprofesjonalnie przygotowaniem potraw, które są zainteresowane potwierdzeniem swoich umiejętności;
 • pracujących w branży gastronomicznej na stanowiskach pomocy kuchennej, asystenta kucharza, a nie mających formalnie potwierdzonych kwalifikacji. 

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie:

 • na stanowisku pomocy kuchennej lub asystenta kucharza w różnego rodzaju lokalach gastronomicznych (restauracjach, pizzeriach, kompleksach gastronomicznych, fast foodach), zakładach garmażeryjnych oraz zakładach żywienia zbiorowego. 
190

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


48

Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)


165

Czas trwania egzaminu praktycznego (min.)


3200

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Do przeprowadzeniu praktycznej części egzaminu potrzebna jest pracownia wyposażona w:

1) stanowiska mycia rąk (minimum jedno stanowisko dla dziesięciu zdających) wyposażone w:
– umywalkę z instalacją zimnej i ciepłej wody,
– dozownik do mydła,
– środki do dezynfekcji,
– ręczniki papierowe;

2) stanowiska przygotowywania potraw wyposażone w:
– stół produkcyjny,
– kuchenkę z piekarnikiem,
– zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody,
– zestaw garnków i innych naczyń kuchennych,
– zestaw noży kuchennych i drobny sprzęt produkcyjny,
– termometr,
– wagę i miarki,
– urządzenia rozdrabniające,
– roboty kuchenne wieloczynnościowe umożliwiające mieszanie składników i ubijanie piany,
– zastawę stołową;

3) zamrażarkę i chłodziarkę,
4) zmywarkę do naczyń,
5) podgrzewacz do talerzy,
6) pakowaczkę próżniową (jedna dla pięciu zdających),
7) urządzenia do gotowania na parze (liczba odpowiadająca połowie liczby zdających),
8) naświetlacz do jaj,
9) kosze na odpady, apteczkę,
10) instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,
11) procedury i instrukcje stanowiskowe systemów zapewniania jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Instytucja certyfikująca zapewnia minimum 20 zestawów zawierających receptury dla każdej z potraw sporządzanych przez osobę poddawaną walidacji. Zestaw receptur musi zawierać: surówkę lub sałatkę, wyrób mączny, przekąskę zimną i gorącą oraz dodatek do dań. Instytucja certyfikująca musi zapewnić bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji i certyfikacji mają możliwość odwołania się od decyzji dotyczących spełnienia wymogów formalnych, samych wyników, a także decyzji kończącej walidację. W przypadku negatywnego wyniku walidacji instytucja prowadząca walidację jest zobowiązana przedstawić uzasadnienie decyzji.

 1. Wykształcenie minimum średnie;
 2. Znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;
 3. Umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.
 1. Udokumentowana kwalifikacja pełna lub w zawodzie z obszaru gastronomii na poziomie co najmniej 4 PRK lub udokumentowana kwalifikacja pełna lub w zawodzie z obszaru gastronomii na poziomie co najmniej 3 PRK i tytuł mistrza w zawodzie kucharz;
 2. Udokumentowany staż pracy minimum 3 lata w branży gastronomicznej na stanowisku związanym z pełnieniem obowiązków szefa kuchni, junior chef, sous chef lub udokumentowany, co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku nauczyciela praktycznej nauki zawodu. 

Walidacja dla kwalifikacji „Asystowanie w przygotowaniu potraw” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

1. Metody stosowane w walidacji

Egzamin składa się z dwóch etapów:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny trwa 48 minuty, obejmuje 48 pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie wyłącznie następujących metod walidacji: obserwację w warunkach symulowanych (case study), analizę dowodów i deklaracji (próbek pracy) oraz wywiad ustrukturyzowany (rozmowa z komisją walidacyjną).

Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych potwierdzeń egzaminu wraz z wynikami potwierdzonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 30 dni od daty egzaminu.

CENA NETTO: 2601,63 PLN

CENA BRUTTO: 3200,00 PLN

Informacje o szkoleniu


I. Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych.

 1. Drobny sprzęt kuchenny:
 • asortyment drobnego sprzętu kuchennego dostępnego w przygotowalni i kuchni;
 • dobór drobnego sprzętu kuchennego do produkcji potraw;
 • zastosowanie i posługiwanie się drobnym sprzętem kuchennym przy produkcji potraw.
 1. Maszyny i urządzenia wykorzystywane przy sporządzaniu potraw:
 • zastosowanie urządzeń i maszyn do obróbki wstępnej np. płuczkoobieraczka, wilk;
 • zastosowanie urządzeń i maszyn do rozdrabniania np. krajalnica, maszyna wieloczynnościowa;
 • zastosowanie urządzeń i maszyn do obróbki cieplnej np. piec konwekcyjno- parowy, szybkowar;
 • zastosowanie urządzeń i maszyn do mycia naczyń kuchennych i zastawy stołowej np. zmywarka kapturowa.
 1. Zasady racjonalnego gospodarowania odpadami w gastronomii:
 • zasady segregacji odpadów w zakładzie gastronomicznym.
 1. Zasady BHP i HACCP w zakładzie gastronomicznym:
 • systemy bezpieczeństwa i zapewnienia jakości zdrowotnej żywności;
 • krytyczne punkty kontroli zgodnie z HACCP;
 • odzież ochronna w gastronomii;
 • systemy bezpieczeństwa i zapewnienia jakości zdrowotnej żywności (zasady HACCP) oraz BHP.
 1. Higiena i estetyka stanowiska pracy:
 • rodzaje środków czystości stosowanych na stanowisku pracy;
 • dobór środków czystości do powierzchni oraz sprzętu i urządzeń;
 • proces mycia i dezynfekcji powierzchni, narzędzi i urządzeń.

II Posługiwanie się podstawową wiedzą z zakresu towaroznawstwa żywności

 1. Dobór surowców, półproduktów i wyrobów gotowych:
 • charakterystyka towaroznawcza surowców, półproduktów i produktów wykorzystywanych w produkcji potraw;
 • zmiany zachodzące podczas przechowywania surowców, półproduktów i wyrobów gotowych;
 • jakość i świeżość surowców, półproduktów i wyrobów gotowych.
 1. Klasyfikacja żywności:
 • podziału żywności na grupy wg różnych kryteriów;
 • zasady przechowywania poszczególnych grup produktów;
 • dobór surowców do produkcji potraw.

III. Wykonywanie obróbki wstępnej surowców

 1. Organizacja stanowiska pracy:
 • dobór odzieży ochronnej do wykonywanej czynności;
 • dobór narzędzi i urządzeń do obróbki wstępnej surowców;
 • przygotowanie stanowiska pracy do obróbki wstępnej surowców.
 1. Przygotowanie surowców do produkcji gastronomicznej:
 • czynności w ramach obróbki wstępnej brudnej i czystej surowców;
 • przebieg obróbki wstępnej brudnej surowców;
 • przebieg obróbki wstępnej czystej surowców.

IV Przygotowywanie i ekspedycja śniadań, dodatków do dań, surówek, sałatek oraz wyrobów mącznych

 1. Sporządzanie dodatków do dań oraz wydawanie potraw przygotowanych przez kucharza:
 • dobór surowców oraz sporządzanie dodatków do wskazanych potraw (np. grzanki do zup, warzywa z wody, ziemniaki, frytki, kasze, makarony fabryczne);
 • porcjowanie i wydaje zup, sosów i wyrobów mącznych.
 1. Sporządzanie potraw śniadaniowych:
 • przygotowanie i porcjowanie zimnych potraw śniadaniowych (np. pasty, kanapeczki, jajka nadziewane, śledzie, wędliny, sery, warzywa i owoce);
 • przygotowanie, porcjowanie i wydawanie gorących potraw śniadaniowych z jaj lub sera lub wędlin lub warzyw;
 • przygotowanie, porcjowanie i wydawanie dodatków do potraw (np. masła smakowe, pikle, miody, dżemy);
 • odpiekanie pieczywa;
 • aranżacja bufetu śniadaniowego;
 • sporządzanie listy zapotrzebowania na surowce na kolejny dzień pracy.
 1. Sporządzanie surówek i sałatek na bazie warzyw ze składnikiem tematycznym głównym oraz dodatkami:
 • dobór surowców, narzędzi i naczyń;
 • przebieg obróbki wstępnej brudnej;
 • przebieg obróbki wstępnej czystej (rozdrabnianie);
 • przygotowanie dodatków i elementów dekoracyjnych, w tym zaprawy i sosy do sałat, surówek, sałatek;
 • łączenie składników i doprawianie;
 • porcjowanie potrawy na wskazanej zastawie do ekspedycji.
 1. Sporządzanie wyrobów mącznych (pierogi z nadzieniem słonym, pierogi z nadzieniem słodkim, pierogi leniwe, kopytka, knedle, pyzy, kluski):
 • rodzaje ciast: zarabiane na stolnicy, w naczyniu i ciasto ziemniaczane;
 • dobór surowców do przygotowania wskazanego ciasta: zarabianego na stolnicy, w naczyniu i ciasta; ziemniaczanego
 • przygotowanie ciasto zarabiane na stolnicy lub w naczyniu lub ciasta ziemniaczanego;
 • dobór surowców do wskazanego farszu;
 • rozdrabnianie surowców do wskazanego farszu;
 • przygotowanie farszu do wskazanego wyrobu mącznego;
 • formowanie wskazanego wyrobu mącznego;
 • obróbka cieplna wyrobów mącznych;
 • serwowanie gotowych wyrobów mącznych.

V Zasady przechowywania półproduktów i wyrobów gotowych

 1. Charakterystyka zasad przechowywania półproduktów i wyrobów gotowych:
 • zasady przechowywania żywności w magazynach: chłodniach i mroźniach;
 • parametry temperatury przechowywania adekwatne do rodzaju żywności.
 1. Przechowywanie półproduktów i wyrobów gotowych:
 • zasady przechowywania półproduktów i wyrobów gotowych;
 • dobór naczyń i urządzeń do przechowywania półproduktów i wyrobów gotowych;
 • zabezpieczanie i opisywanie półproduktów oraz wyrobów gotowych do przechowywania.

Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

1) stanowiska mycia rąk (minimum jedno stanowisko dla dziesięciu zdających) wyposażone w:
– umywalkę z instalacją zimnej i ciepłej wody,
– dozownik do mydła,
– środki do dezynfekcji,
– ręczniki papierowe;

2) stanowiska przygotowywania potraw wyposażone w:
– stół produkcyjny,
– kuchenkę z piekarnikiem,
– zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody,
– zestaw garnków i innych naczyń kuchennych,
– zestaw noży kuchennych i drobny sprzęt produkcyjny,
– termometr,
– wagę i miarki,
– urządzenia rozdrabniające,
– roboty kuchenne wieloczynnościowe umożliwiające mieszanie składników i ubijanie piany,
– zastawę stołową;

3) zamrażarkę i chłodziarkę,
4) zmywarkę do naczyń,
5) podgrzewacz do talerzy,
6) pakowaczkę próżniową (jedna dla pięciu zdających),
7) urządzenia do gotowania na parze (liczba odpowiadająca połowie liczby zdających),
8) naświetlacz do jaj,
9) kosze na odpady, apteczkę,
10) instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,
11) procedury i instrukcje stanowiskowe systemów zapewniania jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

 1. Udokumentowana kwalifikacja pełna lub w zawodzie z obszaru gastronomii na poziomie co najmniej 4 PRK lub udokumentowana kwalifikacja pełna lub w zawodzie z obszaru gastronomii na poziomie co najmniej 3 PRK i tytuł mistrza w zawodzie kucharz;
 2. Udokumentowany staż pracy minimum 3 lata w branży gastronomicznej na stanowisku związanym z pełnieniem obowiązków szefa kuchni, junior chef, sous chef lub być nauczycielem praktycznej nauki zawodu z co najmniej 5-letnim stażem pracy.
podręcznik

ASYSTOWANIE W PRZYGOTOWANIU POTRAW

Autor: Andrzej Rudziński, Natalia Rudzińska

Wydawca: Fundacja VCC

100 zł/brutto

 

150 stron

 

Podręcznik „Asystowanie w przygotowaniu potraw” dedykowany jest dla osób, które wchodzą na rynek pracy i poszukują atrakcyjnej rynkowo kwalifikacji, pozwalającej uzyskać zatrudnienie w rozwijającej się branży gastronomicznej. A także dla tych, które zajmują się pozaprofesjonalnie przygotowaniem potraw i są zainteresowane potwierdzeniem swoich umiejętności. Zakresem obejmuje zagadnienia wykonywania czynności pomocniczych związanych z przygotowywaniem potraw; przygotowania własnego stanowiska pracy, wykonania obróbki wstępnej surowców oraz przygotowania surówek i sałatek, wyrobów garmażeryjnych, dodatków do potraw, sporządzania śniadań w obiektach noclegowych i aranżowania bufetu śniadaniowego, przechowywania żywności. Książka zawiera treści odpowiadające zakresowi merytorycznemu kwalifikacji rynkowej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji „Asystowanie w przygotowywaniu potraw”.

Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów

Zobacz przykładowe strony

Wszystkie podręczniki

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

Certyfikat ważny bezterminowo.

Zobacz kwalifikację w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00