BĄDŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO

AKTUALNOŚCI

 • ZSK – to naprawdę działa!
  Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe wraz z lokalnymi przedstawicielami samorządu i edukacji organizuje cykl konferencji „ZSK – to działa!”. Dotychczas odbyły się dwa takie wydarzenia. 1 lutego we Wrocławiu spotkanie zostało przeprowadzone wraz z Dolnośląskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli.26 lutego natomiast odbyła się konferencja współorganizowana z Wydziałem Strategii i Obsługi Inwestorów Miasta Lublin. Podczas spotkań prezentowane są możliwości wykorzystania […]
 • Wesołych Świąt
 • Projekt „Dla Doradcy”
  Placówki szkolne od wielu lat zmagają się z brakiem dostępu do odpowiednich laboratoriów i wiedzy praktycznej dla uczniów, którzy choć mają bardzo solidne podstawy teoretyczne- nie mają pojęcia jak wygląda dany zawód w rzeczywistości. Wychodzimy naprzeciw i proponujemy projekt w ramach, którego doradcy zawodowi, pedagodzy, nauczyciele i dyrektorzy będą mieli okazję zobaczyć w jaki sposób Zintegrowany System Kwalifikacji może zmienić […]
 • Wesołych Świąt
 • Budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding) – nowa kwalifikacja włączona do ZSK
  Kwalifikacja rynkowa “Budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding)” opisana i zgłoszona przez Fundację VCC, decyzją Ministra Rodzina i Polityki Społecznej, została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Kwalifikacji został przypisany poziom 5 PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacji). Kandydaci będą mogli przystąpić do jej potwierdzania w momencie zmiany statusu kwalifikacji na funkcjonujący, co wiąże się z przypisaniem do kwalifikacji Podmiotu Zewnętrznego Zapewniania Jakości […]
 • REALIZACJA EGZAMINÓW NA UCZELNIACH
  Fundacja VCC w minionym czasie przeprowadziła egzaminy nadające kwalifikacje studentom w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach III Osi Priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekty realizowane przez uczelnie w całej Polsce zakładały podjęcie działań mających na celu podniesienie kompetencji studentów w obszarach niezbędnych do […]
 • XVI lubelski międzyszkolny konkurs zawodowy „ROK PRZED DYPLOMEM”
  Dnia 9 czerwca w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyło się wręczenie nagród laureatom XVI lubelskiego międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”! W konkursie uczestniczyło 248 uczniów podzielonych na 83 zespoły reprezentujące 22 szkoły techniczne województwa lubelskiego. Fundacja VCC już od wielu lat wspiera organizację konkursu jako fundator nagród. W tym roku objęliśmy również patronat honorowy nad wydarzeniem i przekazaliśmy […]
 • Zgoda Ministra Rozwoju i Technologii na zdalną walidację w ramach ZSK
  Otrzymaliśmy zgodę Ministra Rozwoju i Technologii na przeprowadzanie w formie online walidacji dla kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: „Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego”; „Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM”.
 • Zgoda Ministra Rozwoju i Technologii na zdalną walidację kwalifikacji włączonych do ZSK
  Fundacja VCC uzyskała zgodę Ministra Rozwoju i Technologii na przeprowadzanie w formie online walidacji całości efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji rynkowych „Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej” oraz „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)” włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 • Fundacja VCC partnerem projektu „Przedsiębiorcza Młodzież”
  Rozpoczęła się pierwsza edycja projektu „Przedsiębiorcza Młodzież”, będącego wspólną inicjatywą Urzędu Miasta Lublin i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem Projektu jest rozwinięcie u uczestników kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz wsparcie kształtowania u nich postaw przedsiębiorczych. Projekt adresowany jest do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych z Lublina. Fundacja VCC została partnerem tego wydarzenia. Na początku kwietnia uczestnicy projektu będą mieli możliwość […]
 • Nowe kwalifikacje rynkowe, z których można zdawać egzamin
  „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)” oraz „Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych” to kolejne dwie kwalifikacje opisane i zgłoszone przez Fundację VCC do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), które uzyskały status funkcjonujących. Kwalifikacja rynkowa uzyskuje status kwalifikacji funkcjonującej w ZSK dopiero w momencie, gdy minister wybierze podmiot zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) przypisany do co najmniej jednej instytucji certyfikującej uprawnionej do nadawania […]